Hva mener vi?

fjell og havLøken, Bård

Klimakrisen kan løses. Men det avhenger av deg, meg og alle andre.

Norge er et rikt land, men mye av vår rikdom har kommet fra å selge olje, gass og klimaforurensning. Slik kan det ikke fortsette.

La oljen ligge – Det er i dag vi bestemmer hvor mye klimaforurensning vi skal ha i fremtiden. Det viktigste vi kan gjøre, er å stanse tildelingen av nye tillatelser til olje- og gassutvinning. Områdene utenfor Lofoten og Vesterålen må bli de første varig petroleumsfrie områdene i Norge. Her lever den siste store torskebestanden i verden. Vi har et ansvar for å ta vare på den.

Tog og buss fremfor bil – Veitrafikken øker, det samme gjør utslippene av klimagasser. For hundre år siden hadde vi modige politikere som bygget en jernbane for framtiden. Det skal vi være takknemlige for. Nå må vi bygge ut jernbanen for de neste 100 årene. Vi må bygge ut dobbeltspor mellom de sentrale byene på Østlandet, og vi må bygge høyhastighetsbaner mellom byene i Sør-Norge så toget kan ta opp konkurransen med den forurensende flytrafikken.

Oljefrie hjem – Norske bygg kan bli oljefri i løpet av noen få år. Energieffektivisering og satsing på fornybar energi kan redusere utslippene kraftig. Sverige skal bli uavhengige av olje innen 2020, vi må sørge for at norske bygg blir så fort som mulig. En slik omlegging skjer ikke av seg selv, her må det politisk vilje til. Og når politikerne ikke vil, må vi sørge for at de faktisk gjør det.

Frigjør strøm – Frigjort strøm kan erstatte forurensende energi i biler, industrien og i bygninger. Å bruke strømmen smartere slik at forbruket reduseres er det viktigste klimatiltaket i Norge. I løpet av et par tiår må nesten alt som forurenser erstattes med miljøvennlige løsninger. Jo før vi starter, jo enklere og billigere blir det å få til denne omleggingen. Men da må nesten alt bort. I løpet av et par tiår, altså innen 2050, må nesten alle utslipp av klimagasser være borte.