Innspill til Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033

Naturvernforbundet har sendt innspill til transport- og kommunikasjonskomiteen som ledd i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033, som regjeringen la fram i mars.