Klima

Sammen kan vi løse klimakrisen – hvis vi handler nå!

Klimakrisen er alvorlig, urettferdig og allerede i gang. Global oppvarming påvirker hele verden, også oss her i Norge.

I 2019 har titusenvis av barn og ungdom streiket for klima. Men norske klimagassutslipp øker fortsatt, regjeringen setter rekorder i tildeling av oljeutvinningstillatelser og Stortinget stemmer ned de streikende ungdommenes krav. Vi kan og må gjøre mer for å ta vår rettferdige andel av de globale utslippskuttene. 

Her kan du finne ut mer om klimaendringer og global oppvarming - og hvordan du kan bli med i klimadugnaden!

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.08.2020

Nyheter

Forslag til København-avtale åpner for store utslippskutt

22.05.2009:

For første gang i forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale ligger nå et helhetlig forslag til avtaletekst på bordet. Teksten vil danne grunnlaget for de videre forhandlingene, som nå er ventet å bli mer konkrete enn de har vært så langt. Forslaget åpner for store utslippsreduksjoner, men det er lite trolig at "verstingland" som Japan, Canada og USA vil godta de mest ambisiøse målene som foreslås.

Urfolk krever klima-handling

14.05.2009:

- Urbefolkningen rammes hardest når klimaet endres, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. - Det gjelder issmelting, havstigning, skogdød og trusler mot biologisk mangfold. Derfor støtter vi kravet om at urfolks rettigheter må ligge til grunn for en ny klimaavtale, slik urfolk fra hele verden nylig krevde i et klimatoppmøtet i Alaska.

Oppsummering: Hva skjedde på klimamøtet i Bonn?

16.04.2009:

Forhandlingsmøtet under FNs klimakonvensjon i månedsskiftet mars/april i Bonn markerte starten på et hektisk forhandlingsår fram mot København-toppmøtet i desember. Selv om møtet var preget av en mer konstruktiv stemning enn i tidligere forhandlinger, var framgangen liten. Avstanden mellom utviklingslandenes forventninger og den politiske innsatsviljen i rike land er fortsatt svært stor. Møtet avslørte også at de tekniske delene av forhandlingene kan gi store smutthull i framtidige klimaforpliktelser.

- Avtale i København krever økt politisk vilje

- Avtale i København krever økt politisk vilje

08.04.2009:

Klimaforhandlingene i Bonn ble preget av stor avstand mellom rike og fattige land i spørsmålet om framtidige reduksjoner av klimagassutslipp. Betydelig økt politisk vilje i rike land, både til egne utslippsreduksjoner og til finansiering av klimatiltak i utviklingsland, er avgjørende for å oppnå enighet om en ny internasjonal klimaavtale i løpet av året.

Sør-Afrika krever store norske utslippskutt

07.04.2009:

Mens rike land fortsatt vegrer seg for å diskutere konkrete utslippsforpliktelser, går utviklingslandene stadig mer konkret til verks i sine forslag under de pågående klimaforhandlingene i Bonn. Ifølge et forslag fra Sør-Afrika bør Norge innen 2020 redusere sine klimagassutslipp med 73 prosent - mer enn dobbelt så mye som Stortingets klimaforlik legger opp til.

Hva slags avtale i København?

06.04.2009:

Får vi en København-protokoll? Eller bare endringer i Kyoto-protokollen? Diskusjonen om det juridiske rammeverket for en ny klimaavtale har begynt.

Utålmodige utviklingsland krever klimakutt

Utålmodige utviklingsland krever klimakutt

31.03.2009:

De fattige landene er i ferd med å miste tålmodigheten i diskusjonen om nye utslippsmål for rike land. Øystater som trues av stigende havnivå krever at land som Norge reduserer sine utslipp med mer enn 40 prosent innen 2020. Under forhandlingene i Bonn krever utviklingslandene at rike land dropper unnskyldningene og setter nye, tøffe utslippsmål.

USA på plass i klimaforhandlingene igjen

USA på plass i klimaforhandlingene igjen

30.03.2009:

- Vi er glade for å være tilbake, og vi lover å ta igjen det tapte, sa Todd Stern, Barack Obamas spesialutsending for klima, da han i går holdt Obama-administrasjonens første innlegg i forhandlingene om et nytt internasjonalt klimaregelverk. Sammen med lørdagens nyhet om at president Obama oppretter et eget diskusjonsforum for land med store klimagassutslipp, betyr dette at USAs nye politiske ledelse nå definitivt er på plass i forhandlingene fram mot København-toppmøtet. Spørsmålet er hva de er villige til å bidra med.

Viser fra 289 til 296 av totalt 315 artikler

Relaterte tema