En mørk dag for den stolte havnasjonen Norge

Norge har tatt enda et steg mot det som kan bli Norgeshistoriens største naturinngrep, gruvedrift på havbunnen, noe som potensielt kan føre til katastrofale konsekvenser.

Mennesker går i 1.mai-tog og holder oppe parolen "Ikke raser havbunnen i jakten på mineraler" foran Stortinget.Lovise T. Rannekleiv/Natur og Ungdom
Foto: Lovise Tokle Rannekleiv/Natur og Ungdom

Denne uka sendte regjeringen første konsesjonsrunde for havbunnsmineraler ut på høring. Områdene består av i alt 386 blokker som selskaper kan søke om å få lete og utvinne mineraler fra. Områdene er på størrelse med hele Nordland, Troms og Finnmark til sammen. Dette kan bli katastrofalt, og det er urovekkende hvor villige regjeringen er til å overse de mange farevarslene.

– Det er kreativt på grensen til løgn å kalle dette en «skrittvis tilnærming», og påfallende at områdene ifølge regjeringens egen tekst er valgt etter «kontakt med næringen for å avklare hvilke områder det er størst interesse for», påpeker leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.

Dette er uheldig for Norges internasjonale omdømme som god havforvalter, og som leder av Havpanelet. Heldigvis er det fortsatt mulig å stoppe prosessen.

Lise Eide
Leder Truls Gulowsen, her sammen med skuespiller og aktivist Lucas Bravo.

– Vi skammer oss over hvordan regjeringen fortsetter denne forhastede, kunnskapsløse åpningsprosessen for gruvedrift på havbunnen. Hele prosessen har vært preget av hastverk og omfattende faglig og internasjonal kritikk. Senest i går kom EU-rådet med ny kritikk og bekymring overfor Norges manglende kunnskapsgrunnlag, og hensyn til potensielle miljøkonsekvenser knyttet til denne satsingen. Dette er å gå baklengs inn i fremtida, sier leder av Naturvernforbundet Truls Gulowsen.

Kritikk fra EU

25.juni kom EU-rådet med sine Rådskonklusjoner hvor de igjen går ut mot Norges åpningsvedtak.

Stortingets vedtak fra januar i år om å åpne opp for gruvedrift på havbunnen har møtt sterk motstand og kritikk, og både faginstanser og miljøbevegelsen har fulgt prosessen tett fra start. Også EU har flere ganger uttrykt sin bekymring for åpningen, og det har vært flere runder med både brev og resolusjoner, og nå Rådskonklusjoner med kritikk av Norge. Der kan man lese:

«Rådet noterer seg imidlertid med bekymring Stortingets vedtak av 9.januar 2024 om gruvedrift på havbunnen i Arktis, og minner om internasjonale forpliktelser med vekt på en grundig vurderingsprosess av miljøpåvirkning fra den potensielle gruvedriften.»

-Enda en gang får vi klar beskjed fra EU hvordan regjeringen og Høyre har feiltolket de når det gjelder etterspørsel etter havbunnsmineraler, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Internasjonalt moratorium

I begynnelsen av november skrev 119 EU-parlamentarikere brev til Stortinget hvor de uttrykte bekymring for de store manglene ved grunnlaget for åpning, og kom med oppfordring til moratorium for mineralutvinning på havbunnen.

I debatten i Europaparlamentet 17.januar, uttalte de seg sterkt kritiske til Norges raske åpningsprosess for mineralutvinning på havbunnen. Europaparlamentet vedtok i februar en resolusjon som uttrykte bekymring både til prosessen og kunnskapsgrunnlaget, samt å fremme et internasjonalt moratorium.

Med gårsdagens Rådskonklusjoner gjør de det tydelig at EU ikke lar den norske åpningsprosessen gå usett, og at de enda oppfordrer til en pause for kunnskapsinnhenting. EU er nemlig helt klare på sitt standpunkt:

– Vi anbefaler forbud inntil det er vitenskapelig bevist at dette ikke er skadelig. Vi har fortsatt begrenset kunnskap om effekten slik mineralutvinning har på marine økosystemer, sa EU-kommissær Janusz Wojciechowski i januar.

Oppfordring om forbud

Samme dag som EU-rådet kom med sine Rådskonklusjoner, ga Nordisk Råds utvalg for et bærekraftig Norden sin innstilling om å vedta standpunkt om å gå i mot gruvedrift på havbunnen.

Nordisk Råd stiller seg svært kritiske til den omfattende kunnskapsmangelen om miljømessige, sosiale og økonomiske forhold. De mener det må innføres forbud mot gruvedrift på havbunnen i internasjonale farvann inntil videre. Saken ble tatt opp på initiativ av blant annet Norges tidligere klima- og miljøminister, Ola Elvestuen (V).

-Det handlar om viktiga livsmiljöer som har varit orörda i tusentals år och som kan få omfattande skador av gruvdrift, sa utvalgsleder Tove Elise Madland.

Også Samerådet kom med en offisiell uttalelse om gruvedrift på havbunnen i lys av Norges åpningsprosess.

Samerådet oppfordrer innstendig norske myndigheter og internasjonale organer til å stanse all gruvedrift på havbunnen og å gå i meningsfull dialog med urfolk for å utvikle bærekraftige og rettferdige alternativer.

De avslutter med en tydelig beskjed om at vi må prioritere beskyttelse og bærekraftig forvaltning av våre marine miljøer for nåværende og fremtidige generasjoners velferd.

Lederen av Naturvernforbundet Truls Gulowsen og andre jubler for NaturvernforbundetFartein Rudjord

Du kan gjøre en forskjell

Bli med på laget som jobber med å ta vare på naturen, og stanse gruvedrift på havbunnen. Sammen skal vi sørge for at naturen går i arv!