Krever flere tog på de lange strekningene

Hyppigere togavganger, flere sovevogner, raske tog uten bytte til København og enklere ruteinformasjon og billettbestilling. Det er blant kravene som Naturvernforbundet har oversendt samferdselsminister Jon Georg Dale.

Engasjementet for togreiser er sterkt voksende. Næringslivets nattoginitiativ Oslo-Bergen er signert av mer enn 1000 fremtredende folk som ønsker et bedre tilbud på nattogene, og Facebook-gruppa Togferie når snart 28 000 medlemmer, etter kun få måneders drift. Nå krever Naturvernforbundet at toginteressen følges opp med handling fra togmyndighetene.

I et brev til samferdselsminister Jon Georg Dale skisserer Naturvernforbundet flere utfordringer og forbedringspunkter for norske langdistansetog. Blant forbedringene som foreslås, finner vi:
– Økt sovevognskapasitet
– Flere avganger på Bergensbanen og Dovrebanen snarest
– Bedre løsninger for ruteinformasjon og billettbestilling for internasjonale togreiser
– Bedre togtilbud mot Stockholm og København
– Styrkning av fylkesoverskridende ekspressbusser der det ikke går tog
– Bedre rabattordninger for familier
– Bedre løsninger for sykkeltransport på tog
– Bedre nettilgang på tog
– Tidligere innsjekking og senere utsjekking på nattog, samt dusjmuligheter

– I dette brevet har vi tatt for oss de tiltakene som er lette å gjennomføre, og som i stor grad kan gjøres med dagens materiell og på dagens spor. Dette kan iverksettes raskt, uten store utbygginger og utredninger, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Les mer om hvordan du reiser langs bakken på ferie!

Norske tog er blant Europas tregeste, mens vi flyr mest innenriks i Europa – se tallene her!