Krever stans i nedbygging av natur

Naturens rettssikkerhet må styrkes, krever Naturvernforbundets landsstyre. De vil opprette en miljøklagedomstol i Norge, stanse naturødeleggende vei- og hyttebygging og bevare strandsonen.

Naturødeleggende vei

«De senere årene har regjeringen, med bifall fra deler av opposisjonen, åpnet opp for at gjenværende naturarealer kan bygges ned gjennom ansvarsløs bit-for-bit-politikk, både i statlig og i kommunal regi. Slik det nå er, forsvinner sårbar og verdifull natur i høyt tempo, arters leveområder utraderes, og livsviktige økosystemer svekkes stadig mer som følge av at arealene gnages og stykkes opp fra alle kanter. Slik arealforvaltning er den største trusselen mot natur og arter både globalt, nasjonalt og lokalt. Det er på overtid at norske politikere tar grep for å sikre at naturarealene våre underlegges en mer betryggende forvaltning», skriver Naturvernforbundet i uttalelsen.

Les hele uttalelsen her!