Praktisk informasjon

Her finner du viktig praktisk informasjon om landsmøtet 2024.

Tidspunkt og sted

Landsmøtet finner sted 8. – 10. november 2024 i Trondheim. Tidspunkt for møtestart fredag og møteslutt søndag vil bli sendt ut til organisasjonen før sommeren, men det vil planlegges for at det skal være mulig å rekke tog og buss i retning Oslo, Bergen og Kristiansand/Stavanger.

Landsmøtet holdes på Scandic Lerkendal, rundt tre og en halv kilometer fra Trondheim Sentralstasjon. Mer informasjon om hotellet kan du finne her.

Påmelding

Påmelding til landsmøtet skjer via påmeldingsskjema på landsmøtenettsidene, som åpner i mai. Informasjonen vil legges ut her på hjemmesiden, i tillegg vil lenke til påmelding sendes ut sammen med øvrig informasjon. Fristen for å melde på delegater til landsmøtet er satt til lørdag 8. september.

Kostnader

Lagene er selv ansvarlig for å dekke reisekostnader til sine delegater til landsmøtet. Vi har en reiseutjevningspott, der de som har reiseutgifter på mer enn 3000 kroner per person kan få refundert utgiftene over 3000 kroner. Frist for å søke om reisestøtte er 10. desember 2024, og et eget skjema vil sendes ut i etterkant av landsmøtet.

Lagene må selv dekke hele kostnaden knyttet til et ekstra døgn med overnatting torsdag til fredag.

For landsmøtet fredag til søndag vil det være en deltakeravgift som dekker overnatting, mat fra fredag morgen til og med lunsj søndag, inkludert festmiddag lørdag kveld. Deltakeravgiften er satt til 4 745 kroner for overnatting på enkeltrom, og 4 105 kroner for overnatting på dobbeltrom. Mer informasjon om deltakeravgift og reise vil sendes ut før sommeren.

Har du spørsmål?

Hvis du har praktiske spørsmål, ta kontakt med oss på landsmote@naturvernforbundet.no. Følg også med på disse nettsidene, som til enhver tid vil ha oppdatert informasjon.