– Naturen er ikke en motorisert lekepark

Den nye regjeringspartiene Fremskrittspartiet og Høyre gikk i dag inn for å la kommunene styre motorferdselloven. Naturvernforbundet frykter naturødeleggelse som følge av økt motorisert ferdsel i naturen.

Forslaget åpner for at kommunene kan bestemme om de vil tillate motorferdsel i villmark. Naturvernforbundet frykter nå at naturen vil bli skadelidende.  

–          Resultatet av forslaget fra H og Frp er økt motorisert ferdsel i naturen. Det er til stor skade for plante- og dyrelivet. I fjellkommunene vil det særlig være et problem for villreinbestanden som Norge har et internasjonalt ansvar i å ta vare på, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Hovedregelen i dag er at all motorferdsel i utmark er forbudt. Imidlertid kan den enkelte kommune gi dispensasjon til slik kjøring hvis «særlige behov» tilsier det. Dispensasjonspraksisen varierer imidlertid svært mye fra kommune til kommune. Kautokeino kommune har innvilget over 90 prosent av søknadene om dispensasjon til å kjøre utenom løypenett.  Samtidig viser flere meningsmålinger viser at folk flest ikke vil ha flere snøscootere og barmarkskjøretøy i naturen.

–          Naturen gjøres om til en motorisert lekeplass med dette forslaget. Natur og friluftsliv blir taperne, sier Haltbrekken.