Naturglede for alle!

Alle fylkes- og lokallag i Naturvernforbundet kan søke om aktivitetstilskudd til naturgledearrangementer, friluftsaktiviteter og inkluderende friluftsliv.

Mennesker i naturen

Med disse aktivitetene vil vi legge til rette for at flere personer kommer seg ut på lavterskelturer, og får oppleve gleden ved å være ute i naturen. Det overordnede målet er at alle deler av befolkningen får et nært forhold til naturen og ønsker å ta vare på den, samtidig som vi bidrar til inkludering, samhold og god folkehelse. Aktivitetene kan gjerne videreformidle naturkunnskap.

Eksempel på aktiviteter:

 • Naturgledeturer. For eksempel natursti med quiz, matlaging på bål, turer i den lokale nærskogen, til vernede vassdrag eller urbane grøntområder.
 • Stjernekikkertkveld for å oppleve naturens nattemørke
 • Fuglekassesnekring eller bygging av insektshotell
 • Humlevandring / salamander-safari eller lignende
 • Lær å registrere blomster i samarbeid med Norsk Botanisk Forening
 • Vinteraktiviteter som skitur eller akedag med bål
 • Sommerferieaktiviteter for barn og unge

Naturgledearrangementer som får støtte bør være lavterskelaktiviteter i folks nærnatur, med fokus på naturglede og med barnefamilier som en viktig målgruppe. Arrangementet skal være inkluderende, ved for eksempel å bruke et enkelt og klart språk, invitere målgrupper dere vanligvis ikke når ut til osv.

Rapportering

Når arrangementet er gjennomført, sender dere en rapport bestående av:

 • En kort beskrivelse som oppsummerer arrangementet.
 • Rapporteringsskjema (inkludert regnskap) skal fylles ut. Der beskriver man blant annet antall deltagere, arrangementets varighet osv.
 • Fortell om hvilke grep dere har gjort for å gjøre arrangementet mer inkluderende, og om det var lavterskel å bli med (feks. om det var gratis deltagelse og om man kunne delta ved å bruke kollektivtransport/til fots).
 • Arrangementer som får mer enn 15 000 kroner i støtte må legge ved kvittering/bilag.

Aktivitetstilskudd 2024

Naturvernforbundet i skogensen
Kontaktperson(Required)
Telefon
E-post
Vennligst dobbeltsjekk at det oppgitte kontonummeret er korrekt.
Navn på prosjekt
Søknadsbeløp
Hvor i landet skal aktiviteten gjennomføres
Er det et spesielt tema du søker midler fra?
Dersom du søker om midler fra skogprosjektet må man bruke et annet skjema.
Max. file size: 64 MB.
Last opp budsjettet. Husk å sjekk at søknadsbeløpet blir riktig.
Hensikten med disse midlene er å bidra til tiltak som skal skape aktivitet i lokallaget/fylkeslaget, og at denne aktiviteten i så stor grad som mulig skal være utadrettet og gjerne ha potensiale for å verve nye medlemmer.