Naturglede for alle!

Alle fylkes- og lokallag i Naturvernforbundet kan søke om aktivitetstilskudd til naturgledearrangementer, friluftsaktiviteter og inkluderende friluftsliv.

Mennesker i naturen

Med disse aktivitetene vil vi legge til rette for at flere personer kommer seg ut på lavterskelturer, og får oppleve gleden ved å være ute i naturen. Det overordnede målet er at alle deler av befolkningen får et nært forhold til naturen og ønsker å ta vare på den, samtidig som vi bidrar til inkludering, samhold og god folkehelse. Aktivitetene kan gjerne videreformidle naturkunnskap.

Eksempel på aktiviteter:

  • Naturgledeturer. For eksempel turer i den lokale nærskogen, til vernede vassdrag eller urbane grøntområder.
  • Stjernekikkertkveld for å oppleve naturens nattemørke
  • Fuglekassesnekring eller bygging av insektshotell
  • Humlevandring / salamander-safari eller lignende
  • Vinteraktiviteter som skitur eller akedag med bål

Naturgledearrangementer som får støtte bør være lavterskelaktiviteter i folks nærnatur, med fokus på naturglede og med barnefamilier som en viktig målgruppe. Arrangementet skal være inkluderende, ved for eksempel å bruke et enkelt og klart språk, invitere målgrupper dere vanligvis ikke når ut til osv.

Når arrangementet er gjennomført, sender dere en liten rapport bestående av to-tre bilder, et avsnitt som oppsummerer arrangementene og et estimat på antall deltagere, gjerne fordelt på barn og voksne. Legg ved regnskap. Fortell også om hvilke grep dere har gjort for å gjøre arrangementet mer inkluderende.