En grønn og frodig elv i en skog.

Foto: Bård Løken

Naturvern

Alt henger sammen med alt. Sjelden har uttrykket slik gyldighet som når det gjelder balansen i naturen. At ett lite insekt blir borte for godt kan ha alvorlige konsekvenser for hele økosystemer, og i sårbare områder kan den minste menneskelige påvirkning endre alt.

Naturen slik vi kjenner den er ingen selvfølge. Mange steder i hele verden er naturen truet. I Norge er omkring tusen arter kritisk eller sterkt truet. Hva ringvirkningene blir for andre arter og for leveområdene deres dersom de forsvinner, vet vi ikke.

At naturen forandrer seg er normalt. Økosystemer forandres og arter dør ut, mens nye kommer til gjennom evolusjonen. Dette er naturlige prosesser som foregår over svært lang tid. Men dagens artsutrydding skjer trolig minst tusen ganger raskere enn naturlig.

Selv om vi trenger en fornuftig naturforvaltning, betyr ikke det at vi ikke skal høste av og bruke naturen. En rik og variert natur gir oss verdifulle goder som mat, vann, medisiner, bygningsmaterialer, klær, trygghet, helse og ny teknologi. Kulturlandskap er også en del av vår naturarv og må vernes om.

Naturen har også en stor egenverdi. Artsmangfold, naturglede og rekreasjonsverdi er vanskelig å måle, og i kampen mot økonomiske interesser og andre samfunnshensyn vil ofte naturvernet tape.

Vi er avhengige av fornuftig forvaltning og god naturpolitikk, både i Norge og i resten av verden. Vi trenger lover, regler og modige politikere som sørger for at presset på sårbar natur ikke blir for stort.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.02.2019

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 35 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Nyheter

II

Ber om tiltak mot lysforurensning

13.01.2021 | Sist oppdatert: 19.11.2021

Tiden er overmoden for å begrense lysforurensningen. Vi mener at alle kommuner må innføre lysplaner, og vil innføre forbud mot utelys ved tomme fritidsboliger. Forurensningsloven bør brukes for å hindre uønsket og unødvendig lys.

Ulv foto kjekol(1)
Omgjør jaktkvote etter klage

Tre ulvefamilier reddet

07.01.2021 | Sist oppdatert: 07.01.2021

Klima- og miljødepartementet har redusert jaktkvotene innenfor ulvesona fra fem til to familiegrupper. – Dette er gledelig, men det skulle bare mangle, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Gjerdrum_i_Akershus Foto Jensens CC

Naturvernforbundet og naturkatastrofen i Gjerdrum

07.01.2021 | Sist oppdatert: 07.01.2021

Våre tanker går til alle de som er rammet i Ask og Gjerdrum. Det er en forferdelig katastrofe som har skjedd, og vi føler med de pårørende og de som har mistet hjemmet sitt. Vi er glade for innsatsen fra redningsmannskap og all den hjelpen som lokalsamfunnet og andre gir til alle som er rammet.

IStock-1076536002 Bicho_raro
Evalueringen av motorferdselloven står til stryk

– Et styrt havari

16.12.2020 | Sist oppdatert: 16.12.2020

– Noen må ta ansvar, sier rådgiver i Naturvernforbundet Christian Børs Lind. - Når et departement ikke leverer på løfter til Stortinget, er det alvorlig.

IStock-683575358 foto andrej67 Istockphoto

Krever 30 prosent vern av havet

15.12.2020 | Sist oppdatert: 15.12.2020

30 prosent av havet må vernes innen 2030. Det er helt nødvendig for å redde arter og havområder for fremtidige generasjoner.

IStock-1225921295

Fortsatt farlig tilbakegang for norsk natur

17.11.2020 | Sist oppdatert: 17.11.2020

Det er tunge tider for frosk, padde, salamander, sjøfugl, kysttorsk, humler og lemen. Naturindeks 2020 viser at naturen i Norge er hardt presset, og det er akutt behov for politiske tiltak for å opprettholde naturmangfoldet.

Laardal_banne_foto Jostein Hellevik(1)

Lårdalsåi er reddet

17.11.2020 | Sist oppdatert: 28.10.2021

NVE avslo 11. november søknaden fra Vest-Telemark kraftlag om forlenget byggefrist for Lårdal kraftverk i Tokke.

Stålmyra
«Dronningsetra» blir ikke bygget

DNT gir opp å bygge i Strålmyra

13.11.2020 | Sist oppdatert: 13.11.2020

For andre gang meldes det fra DNT at motstanden mot «Dronningsetra» i Oppland ble for sterk, og at de gir opp å etablere turistanlegg inne i blåstrupas, myrhaukens, storlommens, lappspurvens, dobbeltbekkasinens, tranas og en drøss andre utsatte fuglearters rike.

Viser fra 41 til 48 av totalt 407 artikler