Naturvernforbundet og naturkatastrofen i Gjerdrum

Våre tanker går til alle de som er rammet i Ask og Gjerdrum. Det er en forferdelig katastrofe som har skjedd, og vi føler med de pårørende og de som har mistet hjemmet sitt. Vi er glade for innsatsen fra redningsmannskap og all den hjelpen som lokalsamfunnet og andre gir til alle som er rammet.

Utbygging i rasfarlige områder er en utfordring mange steder, og generelt gir klimaendringene økt nedbør og mildere vintre. Dette kan igjen føre til økt risiko for naturkatastrofer som jordskred. Menneskelig påvirkning i naturen, med utbygging og fjerning av naturlig vegetasjon gir ofte økt flomavrenning, endring av vannveier og fare for enda mer erosjon.

Naturvernforbundet gir råd og innspill i en rekke saker over hele landet. Vårt lokallag på Nannestad og Gjerdrum advarte om rasfarlige forhold da dette området i sin tid ble utbygd. Men Naturvernforbundet har verken lokalt eller sentralt uttalt seg om de konkrete årsakene til katastrofeskredet i Gjerdrum nå, og det ønsker vi heller ikke å gjøre.

Naturvernforbundet mener det må nedsettes en uavhengig granskingskommisjon, som gjør en grundig vurdering av årsakene til raset. Det er viktig å komme til bunns i årsakene til tragedien i Gjerdrum, slik at vi kan forsøke å unngå lignende tragedier i framtida.

Her finner du høringsuttalelse og bilder fra befaringer som Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum tidligere har oversendt kommunen.