Opo reddet fra kraftutbygging

Sunnhordland Kraftlag (SKL) trekker sin søknad om å få bygge kraftverk i den vernede elva Opo i Hardanger. – En stor seier for vassdragsnaturen, mener Naturvernforbundet.

Terje Lægreid

Opo skal fortsatt få renne gjennom Odda sentrum som ei mektig, men flomsikret elv. Det ble avgjort i dag, etter at utbyggeren SKL trekker sin søknad om utbygging av kraftverk i elva. Utbyggeren har hevdet at dette ville gi bedre flomsikring, men både Norges vassdrags- og energidirektorat, Odda kommune og en mengde høringsinstanser har gått mot utbyggingen.

– Dette er en fantastisk nyhet! Vi vil takke alle de lokale kreftene i Odda og omegn som har arbeidet for å vise verneverdiene som ligger i vassdraget. Gratulerer, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Prioritert sak

Å hindre utbygging av Opo er en av organisasjonens prioriterte saker i år. Grunnen er at utbyggingen ble sett som et forsøk på bakholdsangrep på vernede elver, som kunne skape et press for utbygginger også i andre vernede elver rundt om i Norge.

«En egen flomtunnel kan være et aktuelt tiltak dersom det anses som nødvendig for sikkerheten. Men å kombinere dette med en kraftutbygging er noe helt annet. Da handler det om vikarierende argumentasjon som kan åpne både Opo og andre verna vassdrag for kraftproduksjon. Kraftutbygging vil også ha store negative konsekvenser i nedre Opo for fisket og landskapsbildet», het det i en uttalelse fra Naturvernforbundets landsstyre i 2016.

Gjør alle vernede elver sikrere

– Stortingsflertallet som ga grønt lys til konsesjonsbehandling i Opo, og som ville gjøre det lettere å bygge ut vernede elver, gjorde dette på sviktende grunnlag. Dette gjør at alle vernede vassdrag i Norge er bedre sikret mot utbygging, sier Lundberg.

– Det er storsamfunnets oppgave å sikre tilstrekkelig flomvern. Dette må gjøres på annen måte enn kraftutbygging. Flomvern må ikke brukes som brekkstang for å bygge ut varig vernede elver, sier Lundberg.

– Utrolig glad og letta

– Jeg er bare så utrolig letta og glad over konklusjonen til SKL. Dette vil glede de fleste i Odda. Nå vet vi at vi skal få beholde den flotte elva vår for all framtid. Vi har kjempet en lang og seig kamp, og litt etter litt har flere blitt overbevist om at SKL sin løsning var en dårlig løsning. Flomtunnel er en god ide, men da uten kraftverk! Vi vil ha vann i elva! Det blir mange glade lakser i Odda nå, sier Robert Henkel i Interessegruppa for flomsikring av Opo uten kraftverk.