Repparfjord

Repparfjord er nasjonal laksefjord og viktige gytefelt for kysttorsk. Her jobber Naturvernforbunder for å stanse et gruveprosjekt som vil ramme livet i fjorden, fiskeri og samiske reindriften i området.

Repparfjord naturlandskap

Siste nytt i kampen for en ren Repparfjord:

Vi trenger flere på laget for å ta vare på de unike artene våre – enten de lever nært oss eller på dypt vann.

Rød sjøstjerne