Svarthvit fluesnapper

svarthvit fluesnapper

Svarthvit fluesnapper er en livlig fugl, og hannen er staselig antrukket i svart og hvit. Hunnene er brunlige. Når den kommer tilbake fra overvintringsområdet i tropiske Afrika, starter den straks å synge utenfor en passende fuglekasse dersom den finner en ledig kasse. Denne fluesnapperen er blant våre vanligste småfugler, og finnes både sør og nord i Norge. Enkelte steder sies det at den er blitt mer fåtallig i lavlandet, men tilsynelatende økt i fjellbjørkeskogen. Dette kan være en klimatilpasning, siden våren er kommet kortere i fjellet når den ankommer, og dermed kan tilby det matfatet den håper å gi ungene når de klekkes.

Svarthvit fluesnapper legger 5-7 ensfargete blå egg i mai, og ruger på disse i ca. 14 dager. Den liker de samme kassene som kjøttmeisen, men reiret skiller seg kraftig fra kjøttmeisens. Dersom du finner et reir med grasstrå og bjørkenever i kassa, kan du være ganske sikker på at det er fluesnapperen som har vært der.