Takk for at du har sendt epost til Støre og Barth Eide!

Del epostkampanjen med lenkene nedenfor.

Epost til statsministeren og klimaministeren
om utfasing av alt fossilt:

Kjære Jonas Gahr Støre og
Espen Barth Eide,

I desember drar lederne fra alle verdens land til Dubai for å delta på årets klimatoppmøte (COP28) i desember. Her ber jeg om at Norge går foran med en tydelig stemme og forplikter seg til å fase ut olje og gass. Det er på tide å adressere elefanten i rommet. Som et rikt oljeland som har tjent seg rike på klimakrisa er det viktig at Norge går foran og starter utfasingen av olje og gass også på hjemmebane.

FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) sier krystallklart at alle land må slutte med leting etter mer kull, olje og gass, og begynne utfasing av alt fossilt så snart som mulig for å unngå enda mer katastrofale klimaendringer. Det er ikke nok å fjerne noen få subsidier eller å bruke dyr, umoden rensingteknologi (som ikke kan fjerne alle utslippene) for å legitimere et fortsatt rått fossilkjør. Klimakrisa gjør allerede store skader på mennesker og naturen over hele verden. Farten i klimaomstillingen må økes betraktelig.

Det er viktigere enn noen gang at alle land, og spesielt et rikt oljeland som Norge, forplikter seg til felles utfasing av selve årsaken til klimakrisen. En tydelig slutterklæring fra årets COP, særlig når klimatoppmøtet holdes i oljehovedstaden Dubai, vil være et ekstremt viktig signal om at våre ledere tar klimakrisen på alvor og at en rettferdig, grønn omstilling vil akselereres i de avgjørende årene som kommer.

I fjor støttet over 80 land utfasing av alle fossile energikilder – kull, olje og gass – i slutterklæringen fra klimatoppmøtet i Egypt. Men flere oljeland fikk fjernet vedtaket om utfasing. I stedet ble det en svak tekst om nedfasing bare av «ineffektive» subsidier til «unabated» (urenset) fossile energikilder, mens kun kull skulle fases fullstendig ut.

Norge var blant landene som støttet utfasing i slutterklæringen. Det setter jeg pris på. Men i år, etter nok en sommer med store klimakatastrofer, inkludert ekstremværet Hans i Norge, må Norges delegasjon jobbe enda hardere og prioritere den mest ambisiøse slutterklæringen mulig.

På COP28, forventer jeg derfor at regjeringen i Norge, med klimaministeren i spissen:

  • Støtter utfasing av alle fossile energikilder i slutterklæringen fra Dubai.
  • Jobber for et tydeligst mulig vedtak om utfasing av alt fossilt (uten masse unntak).
  • Samarbeider med andre oljeland for felles kutt i fossil produksjon gjennom Danmarks og Costa Ricas Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) og ved å støtte «ikkespredningsavtalen» for fossil energi.
  • Følger opp hjemme ved å si nei til nye oljefelt og sette i gang med en rettferdig omstilling av oljenæringa.