Bli med i Klimanettverket!

Vi mennesker har skapt klimakrisen. Men det betyr at vi kan løse den! Bli med i Naturvernforbundets klimaarbeid og snu trenden.

Mange mennesker på klimademonstrasjon
Banner hvorfor olje når løsningen er soleklar

Klimanettverket

Klimanettverket er et forum for alle som vil jobbe med klima lokalt og/eller nasjonalt. Nettverket (tidligere Klimaforum) er en Facebook-gruppe for diskusjoner og informasjon og en epostliste for oppdateringer. Nettverket kan brukes til å spre informasjon, løfte ideer for nye aktiviteter og få inspirasjon og tips om klimaarbeid!

Bli en brobygger!

Naturvernforbundet jobber for økt samarbeid mellom miljøbevegelsen, fagbevegelsen, trossamfunn, bondeorganisasjoner og andre for en rettferdig omstilling, spesielt gjennom alliansen Broen til framtiden. Du kan bli en brobygger lokalt og nasjonalt! Les mer her.

1.mai-toget med Naturvernforbundet
Klimaaksjon

Klimautvalget

Naturvernforbundet har opprettet et nasjonalt utvalg som skal styre klimaarbeidet.