Ansatte

Sekretariatet holder til i Mariboes gate 8 i Oslo, men har også ansatte andre steder i landet. Her følger en oversikt over de ansatte og deres ansvarsområder

Kommunikasjons-, redaksjons- og organisasjonsavdelingen (KROA)

Fagavdelingen

Økonomi, HR og administrasjon