Tjeld

Haematopus ostralegus

Tjeld illustrasjon

Når tjelden kommer tilbake er det vår! De fleste kjenner tjelden, en fugl med lange, røde bein og rødt nebb. Oversiden er svart, mens undersiden er hvit.

Flest tjeld finner du ved kysten og langs fjordene, men den hekker også i jordbrukslandskap innover i landet. Eggene legges enten på bakken, i et blomsterbed eller på en plattform vi mennesker kan lage til den. De fleste tjelder legger eggene i mai. Det ser ut til at tjelden har blitt færre de siste årene i Norge. I andre land har bestanden av tjeld gått ned, så vi må passe godt på tjelden. Det viktigste vi kan gjøre er å passe på at fjæreområder ikke ødelegges, for det er her den finner mye av maten sin.

Tjeld bruker ikke fuglekasser, men en plattform på en staur gjør det lettere for dem å unngå rovdyr enn om de bygger reir på bakken.

Når tjelden har ruget ut sine egg, og ungene har klekket, vil de som regel ganske snart hoppe ned på bakken. Selv om hekkeplattformen er høy, er et lite sprang utfor kanten og ned på bakken ikke noe problem for de lette og ganske hardføre ungene. Blir familiene ikke forstyrret, vil både tjeld og fiskemåker kunne holde seg i nærheten av reirplassen helt til ungene er flyvedyktige.

Tjelden er en trekkfugl, og høsttrekket foregår i all hovedsak fra august til september. De fleste fuglene overvintrer i England, Tyskland og Nederland, men noen få frister tilværelsen også i Norge vinterstid. Et av våre kjæreste vårtegn er at tjelden kommer tilbake i begynnelsen av mars, omtrent i slutten av februar.

Bygg plattform til tjelden

Dersom du bygger en plattform på en staur har du god sjanse for å få tjelden til å hekke der, og du hjelper den å unngå rovdyr.

For å lage en hekkeplattform trenger du en staur/stang e.l., samt materialer til å lage en plattform på toppen. Stauren bør helst være minimum 1,5–2 m lang. Plattformen lages av ei treplate e.l. (ca. 30 x 30 cm) med ca. 10 cm høye kanter. Ca. 30 cm under plattformen kan man gjerne montere et «hinder» (ei bøtte som henger opp ned slik som på skissen, eller mer miljøvennlig: ei ekstra treplate e.l.), som sørger for at det blir vanskeligere for katt, mink og røyskatt å klatre opp til hekkeplattformen. Det kan i tillegg være lurt å borre noen dreneringshull i selve plattingen, slik at det ikke blir stående vann der ved kraftig nedbør.

Tjeld finnes over hele landet. Den er riktig nok knyttet til kysten, men hekker også i innlandsfylkene Hedmark og Oppland. Tjeld kan hekke et stykke fra vann, men det er nok størst sjanse for å få artene til å hekke på plattformen din dersom du plasserer den i nærheten av sjøen eller fjæra. Er fjæra langgrunn kan plattformen også plasseres så langt ut at det er vann under den når det er flo. Bruk en hammer, slegge e.l. slik at du sørger for å få hamra stauren/stokken godt ned i bakken. Selve plattformen festes best til stauren/stokken med et par skruer.

Om du vil ha tjelden til å hekke på plattformen kan det være lurt å ha litt sand, grus eller småstein på den, slik at tjelden kan lage seg ei lita grop hvor den kan legge eggene sine.