– Uakseptabel vetorett truer naturvernet

Viktige naturområder som Preikestolen, Valdresflya og 14 andre områder av nasjonalparkplanen blir skrinlagt fordi lokale kommuner har satt foten ned. – Her er det åpenbart ikke verneverdiene som har betydning, men det til enhver tid sittende flertall i kommunen. Slik kan vi ikke ha det, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Miljødirektoratet la denne uken fram forslag til nye nasjonalparker. Det foreslås opprettelse av fire nye nasjonalparker, utvidelse av åtte eksisterende nasjonalparker og omgjøring av seks landskapsvernområder til nasjonalpark. Hele seksten områder er imidlertid ute av verneprosessen fordi lokale kommuner sier nei.

–  Dette viser at kommunene i realiteten har en lokal vetorett. Ingen andre berørte interesser, nabokommuner, regionen osv får anledning til å ytre seg om vern eller ikke vern. Det er en svært udemokratisk prosess, sier Håpnes.

– Vi står midt i en global naturkrise og må verne mer natur for å ivareta det biologiske mangfoldet og sikre verdifulle økosystemtjenester. Da er det uholdbart at verneverdier prioriteres bort slik praksisen har blitt i Norge.  

I 2016 ble behovet for supplerende vern dokumentert i stortingsmeldingen om naturmangfold. I 2019 ble fylkesmennene bedt om å spille inn forslag til nasjonalparker og andre verneområder. Etter en lang prosess står Miljødirektoratet igjen med et anbefalt vern av 275 nasjonalparker og andre verneområder. På oppdrag fra Klima – og miljødepartementet kontaktet miljødirektoratet 77 berørte kommuner til å si sin mening om de foreslåtte nasjonalparkene. Et stort antall kommuner sa nei, noe som førte til at seksten områder ble tatt ut av nasjonalparkplanen. Miljødirektoratet foreslår kun å gå videre med positive kommuner.

Rogaland er blant fylkene som blir særlig rammet av kommunenes motvilje. Samtlige kommuner sa nei, noe som har medført at Preikestolen, Kvitladalen-Bjordalen, Viglesdalen og Frafjordheiane er ute av nasjonalparkplanen.

– Hvis denne prosessen skal være avgjørende for hva som blir vernet eller ikke ligger supplerende verneplan an til å ende i et gedigent mageplask. Det er oppsiktsvekkende om regjeringen overlater naturvernet til kommunene når FNs naturpanel har erklært naturkrise og anmodet nasjonalstatene om verne den naturen vi har igjen, sier Erik Thoring, daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland.