«Vestfoldbanen og byene må utvikles i takt»

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen og fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet møtes på Norsk Jernbaneklubbs medlemsmøte for å diskutere jernbanesatsing og hva dette må bety for utvikling av Vestfold-byene.

Møtet avholdes på Norsk Jernbaneklubbs lokaler på Råstad, rett ved Torp stasjon (der Vestfoldbanens tog stopper) og starter kl. 19.00. Dørene åpner kl. 18.00.


– Hva gjør Vestfold for å vinne jernbanekonkurransen, spør Naturvernforbundet

Fredag 5. september la regjeringen fram «Handlingsplan for kollektivtransport». I handlingsplanen skriver regjeringen at den lokale arealpolitikken og knutepunktsutvikling i større grad enn tidligere skal legges til grunn for prioriteringene mellom ulike baneprosjekt.

– Dette er helt riktig tenkt, og det blir spennende å se om Vestfold-byene kommer til å føre en så god lokal arealpolitikk slik at Vestfoldbanen blir vinner av «jernbanekonkurransen» og utbygging av banen kan fortsette i høyt tempo, sier Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

– Det er helt avgjørende at lokale myndigheter fører en politikk som styrker toget og øker nytten av jernbaneinvesteringene. Hvor boliger og arbeidsplasser plasseres i forhold til knutepunkter og jernbanestasjoner, er av avgjørende betydning for om folk velger tog framfor egen bil. Kommunene og fylkeskommunen sitter med andre ord med nøkkelen for at togsatsing skal bli en miljøsuksess, understreker Schlaupitz.

– Vestfold fylkeskommune har vist gode takter i sin regionale arealplan. Men planen må både følges opp og skjerpes, for at vi skal oppnå gode byer og tettsteder, som tar vare klima, natur og matjord. Vi ser fram til en fortsatt god dialog med lokale og regionale myndigheter og med fylkesordføreren, både på møtet denne uka og i andre sammenhenger, avslutter Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.


Kommentarer fra Naturvernforbundet:
Kontakt fagsjef Holger Schlaupitz, tlf. 23 10 96 21 / 95 86 00 50


Praktisk informasjon om møtet: http://njk.no/hva-skjer/28-vestfold-vestfoldbanen-og-byene-ma-utvikles-i-takt