Viktig pris til Naturvernforbundet

Naturvernforbundet jublet da organisasjonen sist helg kunne kvittere ut 300 000 kroner fra Finsefondet. Finsefondet er opprettet for å støtte aktører som bidrar til å styrke vern av norsk fjellnatur.

Naturvernforbundet fikk prisen for arbeidet med å begrense kommunenes utrulling av nye snøskuterløyper, samt få på plass retningslinjer som demper skadevirkningene for friluftsliv og fugle- og dyreliv.  

– Spesielt er det viktig med virkningsfulle reaksjoner mot det stedvis enorme omfanget av ulovlig kjøring, sier leder i Naturvernforbundet Silje Lundberg. – Det må bli almen praksis at kommuner stenger ned lovlige løyper dersom de misbrukes som utgangspunkt for ulovlig bajaskjøring.

Lundberg sier at Naturvernforbundet regner med støtte fra snøskutermiljøer ettersom slik kjøring også slår tilbake på deres eget omdømme.