Voldsom nedbygging av sårbar Finnmarksnatur

NVE har laget en oversikt over kraftprosjekter som skal på høring. Det er gledelig at Davvi ikke er blant disse, men prosjekter som Skarvberget og Oksefjorden kan koste naturen dyrt.

vindkraft Storheia på FosenLeif Arne Jåma

Forslaget til mulig kraftutbygging i Finnmark vil få omfattende negative konsekvenser for natur og samisk kultur, selv om noen av de verste prosjektene er ute. Flere kontroversielle prosjekter er fortsatt med, som planene om Skarvberget og Oksefjorden vindkraftverk.  

Det er en svært gledelig nyhet at de ekstremt kontroversielle og naturødeleggende planene for Davvi og Kokelv vindkraftverk er ute av prosessen, til tross for at Davvi egentlig var det som hadde kommet lengst. Dette viser at NVE har lyttet.  

 – Kraftpakke Finnmark er likevel fortsatt et uakseptabelt angrep på finnmarksnaturen, selv om mange prosjekter nå er lagt på is. Dette forslaget kommer fordi regjeringen vil elektrifisere Melkøya, noe vi mener dagens vedtak understreker at regjeringen må droppe: Det er ikke mulig å bygge ut så mye vindkraft i Finnmark uten uakseptabelt naturtap. Vi kan ikke ofre natur for å grønnvaske oljenæringen, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.  

Lederen av Naturvernforbundet Truls Gulowsen
Leder av Naturvernforbundet Truls Gulowsen.
Foto: Fartein Rudjord

I dag presenterte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en oversikt over kraftprosjektene som skal sendes på høring denne høsten. Dette er en oppfølging av regjeringens planer for satsning på industri og kraftproduksjon i Finnmark. Av i alt 25 vindindustriprosjekter og ett vannkraftprosjekt anbefaler NVE å gå videre med høringer på 11 vindkraftprosjekter. Godt under halvparten av disse kan bli realisert, men det store antallet vil likevel medføre mye arbeid for sivilsamfunnet. Kraftutbyggingen kan også medføre omfattende utbygging av strømnett, blant annet den omstridte kraftlinja fra Skaidi til Hammerfest.  

Elektrifisering av Melkøya

I kjernen av saken ligger regjeringens beslutning om å elektrifisere Melkøya, noe som vil kreve enorme mengder energi. Anlegget drives av Equinor og brukes til prosessering av flytende naturgass, såkalt LNG. I dag står dette anlegget for et av Norges største punktutslipp av CO2. 

– Regjeringen kom helt feil ut fra start da den bestemte seg for å elektrifisere Melkøya. Det har satt Finnmark i en helt håpløs situasjon, og nå legges det opp til en massiv nedbygging av naturen. Dette blir ikke bra før regjeringen snur og dropper utvidelsen av Melkøya, sier Gulowsen.  

– Det er en utrolig dårlig idé å bygge vindkraft i dette området. Vi snakker om industrialisering av mange inngrepsfrie områder som er helt nødvendig for reindriften. Har NVE glemt Fosen-saken, der reindriften vant over staten i Høyesterett, spør Gulowsen. 

Naturødeleggende prosjekter

Ferske tall fra Miljødirektoratet viser at norsk natur bygges ned i et forrykende tempo, og bygging av veier og ulike typer energianlegg står for om lag halvparten av naturtapet de siste fem årene. I dag er kun 11,2 % av Norge villmark. Til sammenlikning utgjorde slik natur nesten halvparten av landet vårt ved starten av 1900-tallet.  

– Klima- og naturkrisen må løses i fellesskap. Derfor er vi nødt å få til en omstilling som kutter utslipp uten å gå på bekostning av naturen. Å sløse bort den verdifulle krafta vår på å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner som uansett må fases ut, er helt feil prioritering, sier Gulowsen. 

Naturvernforbundet mener samtidig at det er positivt at flere naturødeleggende prosjekter ikke er med på NVEs liste. 

– Det er en seier i seg selv at mange av de mest naturødeleggende prosjektene nå er ute av lista. Nå fortsetter vi kampen for å hindre vettløs nedbygging av inngrepsfri natur og samiske reindriftsområder, sier Gulowsen.