Du er her:

Energieffektivisering

Bruk mindre! Det er det smarteste, billigste og mest miljøvennlige svaret på framtidas energispørsmål.

All energiproduksjon belaster miljøet i mer eller mindre grad. Derfor vil det beste miljøvalget alltid være å redusere forbruket av energi. Med den teknologien vi har til rådighet er det fullt mulig å bruke mye mindre energi på å løse de samme oppgavene. Faktisk er energieffektivisering et bedre ord enn energisparing.

I 2013 lanserte Naturvernforbundet nettsiden Energismart.no for boligeiere som ønsker å spare energi i boligen.

Potensialet for å effektivisere energibruken er enormt - spesielt innen industrien og byggsektoren. Lavenergiutvalget som leverte sin rapport til Regjeringen juni 2009, mente at vi her i landet har muligheten til å halvere energiforbruket i våre bygg i løpet av de neste 30 åra. De konkluderte også med at vi kan senke energibruken i industrien med 20 prosent på 10 år.

Det internasjonale energibyrået IEA har trukket frem energieffektivisering som det viktigste virkemiddelet for å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.08.2020

Nyheter

Kraftlinje

Sett i verk enøk-tiltak i Bergens-området!

01.02.2011 | Sist oppdatert: 07.02.2011

Hardanger-rapportene som ble lagt fram i dag, viser at forsyningssikkerheten i Bergens-området ikke er så kritisk som Statnett har hevdet. – Dagens rapporter viser at vi kan få en grundig vurdering av energieffektivisering som en tredje mulige løsning, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Hus-energitips

Isoler i vinterkulda

02.12.2010 | Sist oppdatert: 06.01.2011

Med rekordkulde over store deler av landet går energibruken opp. Men man kan få ned oppvarmingsbehovet og strømutgifter kjapt ved å gjøre enkle tiltak i boligen. Etterisolering av loftet er et av de letteste og rimeligste tiltakene.

Kraftrapport lansering
Ny rapport:

Store gevinster ved spart energi

27.09.2010 | Sist oppdatert: 28.02.2019

Kutt i globale klimagassutslipp, tryggere strømsituasjon og nye, grønne arbeidsplasser kan bli gevinsten dersom Norge setter i gang en storsatsing på energieffektivisering de kommende årene, viser en ny rapport Naturvernforbundet har fått laget sammen med Norsk Industri og NITO. Organisasjonene mener det er på høy tid at regjeringen utløser det store potensialet som ligger i å bruke energien vår mer effektivt.

Dag arne hoystad elkjop
Naturvernforbundet samarbeider med Elkjøp:

Lavt energibruk skal lønne seg!

15.09.2010 | Sist oppdatert: 15.09.2010

Elektronikkbutikkene er fulle av varer som trekker strøm, og ofte er strømforbruket høyere enn nødvendig. Nå har Naturvernforbundet og Elkjøp inngått et samarbeid for å fremme de mest energieffektive løsningene.

20100823_overlevering_arbeidsgruppas_rapport_navarsete
Mye energi å spare i norske bygg:

Slik kan energibruken halveres, Navarsete

23.08.2010 | Sist oppdatert: 23.08.2010

Ei arbeidsgruppe for energieffektivisering overleverte i dag sin rapport til kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Gruppa mener det er fullt mulig å halvere energibruken i bygg innen 2040.

Bergen og fjorden
Hardanger-mastene:

Energieffektivisering kan minske Bergens kraftbehov radikalt

11.08.2010 | Sist oppdatert: 11.08.2010

– Regjeringens beslutning om å utrede sjøkabel på nytt er gledelig, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. – Utredningene som skal gjøres, må også se på om en omfattende satsing på energieffektivisering i Bergens-området kan gjøre ei ny kraftlinje unødvendig. Beregninger Naturvernforbundet har gjort, tyder nettopp på at det kan være en god løsning.

Lavenergikonferansen
Lavenergikonferansen 2010:

Krafttak for å energieffektivisere Norge

26.03.2010 | Sist oppdatert: 06.08.2012

Både i boliger, næringsbygg og industri er potensialet for å redusere energiforbruket stort. 27. april arrangeres Lavenergikonferansen 2010 med fokus på hvordan Norge skal få fart på arbeidet med energieffektivisering.

Earth_hour_logo_1000-px

Earth Hour - slukk lyset!

26.03.2010 | Sist oppdatert: 26.03.2010

Lørdag kveld vil byer, bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker over hele verden slukke lyset i én time for klimaet. Earth Hour er den største klimakampanjen noen gang. I år er målet en milliard deltakere.

Viser fra 33 til 40 av totalt 43 artikler