Du er her:

Energieffektivisering

For å løse klima- og naturkrisen må vi bruke energien mer effektivt. Potensialet er stort.

All energiproduksjon belaster miljøet . Derfor vil det beste miljøvalget alltid være å redusere forbruket av energi.  Alle er enige om at det er viktig å spare energi. Det har likevel blitt nedprioritert til fordel for ny kraftproduksjon. Naturvernforbundet jobber for å redusere det totale energiforbruket og en halvering av energibehovet i bygg. 

Satsing på energisparing minimerer behovet for utbygging av vindkraft for å sikre elektrifisering av transport og andre formål. Det frigjør strøm som kan erstatte fossil energi uten å ødelegge naturen. 

Mest å spare i bygg
Bygg er den sektoren som bruker mest energi (80 TWh) og mest strøm (65 TWh) i Norge. Energisparing i bygg kan gi store mengder strøm uten konflikter med utbygging i naturen. Stortinget har vedtatt et mål om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. 

Potensialet er enda større. Det er mulig å halvere energibruken i byggsektoren i løpet av 30 år ved å bygge bedre og gjøre de rette tiltakene i forbindelse med vedlikehold og modernisering, viste Arnstad-utvalget i 2010. Frem til 2050 er det mulig å redusere energibruken i byggsektoren med 39 TWh har NTNU beregnet.

Fordeler med energisparing
•    Reduserer behovet for kraft- og nettutbygging og sparer natur
•    Frigjør energi til å erstatte fossil energi i andre sektorer
•    Gir lavere energiregning
•    Gir økt komfort, med for eksempel bedre isolerte bygninger
•    Gir innbyggere, bedrifter og offentlig virksomhet en mulighet til å være med i kampen for klima og natur
•    Gir arbeidsplasser over hele landet

Hva kan du gjøre? 
Energismart.no er Naturvernforbundets egen nettside med tips til boligeiere som ønsker å spare energi.

Naturvernforbundet mener
For å ta vare på naturen og redusere utslipp må energisparing prioriteres i energipolitikken. 
•    Det må lages en handlingsplan for redusert energibruk i bygg med tilstrekkelige virkemidler for å nå målet om 10 TWh spart i bygg innen 2030. 
•    Enova må få 1 milliard til energitiltak i bygg. 
•    Utvide dagens Enovatilskudd til fullstendig oppgradering av boligen til de som tar ett tiltak av gangen.
•    Borettslag og sameier må bli egen målgruppe i Enovas program.
•    Vurdere nye virkemidler som hvite sertifikater (energispareforpliktelser) hvor energi- eller nettselskap får krav om å gjennomføre tiltak tilsvarende en prosentandel av sitt energisalg, som alternativ til Enova.
•    Det bør etableres en tilskuddordning for kommuner som tilbyr gratis energirådgivning.
•    Elavgiften og nettleien må stimulere til å redusere det totale energiforbruket med lavt fastledd og høyt energiledd.

Hvor mye kraft trenger vi?
Strømforbruket i Norge er på ca. 130 TWh årlig, og det planlegges for økt bruk for å fase ut fossil energi. 

Norge rundt er det planer om batterifabrikker, datasentre, hydrogenproduksjon og annen kraftkrevende virksomhet. Dette kan være næringer og arbeidsplasser som erstatter dagens fossile energibruk. Men omstillingen kan ikke medføre at naturen bygges ned. 

Naturvernforbundets rapport Fossilfritt Norge viser hvordan vi skal klare å erstatte all fossil energi med fornybar energi. En full utfasing av fossil energi innen 2040 er mulig å oppnå uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon, men det forutsetter massiv satsing på energieffektivisering, redusert energibruk i transportsektoren samt en styrt avvikling av petroleumssektoren.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.05.2021

Nyheter

Blokker vinter
Energimerkeordningen ikke riktig innført:

- Den viktigste endringen uteblir

27.09.2011 | Sist oppdatert: 03.11.2011

Forslag til endringer i ordningen med energimerking av bygninger har vært på høring, men den viktigste endringen uteblir.

Kveld og utelys blokkområde

Energiforbruket må ned

23.05.2011 | Sist oppdatert: 24.05.2011

En kald vinter og økonomisk oppgang førte til et rekordhøyt energiforbruk i Norge i fjor, viser tall SSB la fram i dag. – Skal Norge nå sine klimamål, må energiforbruket reduseres, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Hus med solfangere på taket

Midt-Norge trenger en energisparepakke

12.04.2011 | Sist oppdatert: 14.04.2011

Naturvernforbundet, NITO og fylkeskommunene i Trøndelag ber regjeringen utarbeide en energisparepakke for Midt-Norge. – Energieffektivisering er den beste løsningen på kraftsituasjonen i Midt-Norge på kort og lang sikt, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Kraftlinje

Sett i verk enøk-tiltak i Bergens-området!

01.02.2011 | Sist oppdatert: 07.02.2011

Hardanger-rapportene som ble lagt fram i dag, viser at forsyningssikkerheten i Bergens-området ikke er så kritisk som Statnett har hevdet. – Dagens rapporter viser at vi kan få en grundig vurdering av energieffektivisering som en tredje mulige løsning, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Hus-energitips

Isoler i vinterkulda

02.12.2010 | Sist oppdatert: 06.01.2011

Med rekordkulde over store deler av landet går energibruken opp. Men man kan få ned oppvarmingsbehovet og strømutgifter kjapt ved å gjøre enkle tiltak i boligen. Etterisolering av loftet er et av de letteste og rimeligste tiltakene.

Kraftrapport lansering
Ny rapport:

Store gevinster ved spart energi

27.09.2010 | Sist oppdatert: 28.02.2019

Kutt i globale klimagassutslipp, tryggere strømsituasjon og nye, grønne arbeidsplasser kan bli gevinsten dersom Norge setter i gang en storsatsing på energieffektivisering de kommende årene, viser en ny rapport Naturvernforbundet har fått laget sammen med Norsk Industri og NITO. Organisasjonene mener det er på høy tid at regjeringen utløser det store potensialet som ligger i å bruke energien vår mer effektivt.

Dag arne hoystad elkjop
Naturvernforbundet samarbeider med Elkjøp:

Lavt energibruk skal lønne seg!

15.09.2010 | Sist oppdatert: 15.09.2010

Elektronikkbutikkene er fulle av varer som trekker strøm, og ofte er strømforbruket høyere enn nødvendig. Nå har Naturvernforbundet og Elkjøp inngått et samarbeid for å fremme de mest energieffektive løsningene.

20100823_overlevering_arbeidsgruppas_rapport_navarsete
Mye energi å spare i norske bygg:

Slik kan energibruken halveres, Navarsete

23.08.2010 | Sist oppdatert: 23.08.2010

Ei arbeidsgruppe for energieffektivisering overleverte i dag sin rapport til kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Gruppa mener det er fullt mulig å halvere energibruken i bygg innen 2040.

Viser fra 33 til 40 av totalt 46 artikler