01.mai 2024

1.mai-tog for klima og miljø

Hva: 1. mai-tog
Når: 01.mai, kl. 00:00
Hvor: Over hele landet

Flere steder i landet er det miljøparoler, og vi oppfordrer til å gå i tog for klima og miljø 1.mai.

1.mai-tog foran Stortinget

1. mai er en viktig kampdag, også for miljøbevegelsen. Oljenasjonen Norge må omstille seg og bygge opp nye næringer som vi skal leve av i takt med at verden trenger mindre olje og gass. Da er det viktig at miljøbevegelsen og fagbevegelsen står samlet!

Flere steder i landet er det miljøparoler, og vi oppfordrer til å gå i tog for klima og miljø 1.mai.

Oslo

I år er en av hovedparolene under markeringen i Oslo «Ikke raser havbunnen i jakten på mineraler». 

Les mer på facebookarrangementet HER.

Regjeringens åpning for gruvedrift på havbunnen kan få katastrofale konsekvenser for livet i havet, for fiskeriene våre, og for våre felles naturressurser. Gruvedrift på havbunnen er en blindvei til det grønne skiftet, og er ikke forenelig med omstillingen vi må gjennom. Derfor oppfordrer vi alle i miljøbevegelsen til å samles bak denne parolen 1. mai! Ta med banner og flagg, og møt opp på Youngstorget 11:45, for å markere dagen sammen med oss.

Trondheim

I år er flere av hovedparolene viktige miljø- og klimasaker under markeringen i Trondheim:

  • «Stopp oljeletinga, start omstillinga»
  • «Styrka jordvern – styrka matsikkerhet»
  • «Rettferdig grønt skifte = fagbevegelsen»

Kristiansand

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen kommer til Kristiansand for å holde appell.

Sjekk lokalpressen for informasjon om paroler der du bor, eller søk i kartet til Fri fagbevegelse