Du er her:

Earthrise

Bildet kalles Earthrise og ble tatt under Apollo 8 ekspedisjonen julaften 1968 (Foto: NASA).

Global oppvarming og drivhuseffekten

Drivhuseffekten er en naturlig prosess som gjør det mulig for oss mennesker å leve på jorden. Problemet oppstår når vi slipper ut for mye klimagasser. Det er da vi får menneskeskapte klimaendringer.

Fra 1880 til i dag er det i gjennomsnitt blitt 0,85 grader varmere på jorden. Verdens ledende klimaforskere i FNs klimapanel sier vi er minst 95 prosent sikre på at mesteparten av den oppvarmingen vi har sett er på grunn av menneskelig aktivitet (IPCC 2013 SPM). Vårt forbruk av olje, kull og gass endrer den skjøre balanse i naturen. Dette har igjen store konsekvenser for mennesker og natur på hele kloden.

Men hva konkret er det som skjer når vi slipper ut klimagasser og får klimaendringer? For å svare på dette må vi forstå to viktige naturlige prosesser på jorden: drivhuseffekten og karbonsyklusen.

Drivhuseffekten

Se for deg ett drivhus. Det har vegger og tak av glass. Inne i et drivhus er det varmere enn utenfor. Dette gjør det for eksempel mulig å dyrke grønnsaker selv i en norsk vinter. Det er fordi solstråler slipper inn i drivhuset, men hindres av glasset i å slippe ut igjen. På den måten blir det varmere inne i drivhuset og det holder seg varmt der selv om det er kaldt ute.

Jordens atmosfære fungerer på samme måte som et drivhus. Det er derfor vi kaller dette drivhuseffekten. Gassene i atmosfæren gjør det samme som glasset i drivhuset, de slipper solstråler inn til jorden, men hindrer mye av solen å slippe ut igjen. Jo mer gasser i atmosfæren, jo mer varme forblir på jorden.

Drivhuseffekten har fått et ufortjent dårlig rykte. Uten den hadde det i gjennomsnitt vært 34°C kaldere enn den er i dag. Problement oppstår når vi mennesker, på veldig kort tid og i veldig store mengder, tilfører mer drivhusgasser til atmosfæren. Da blir det rett og slett for varmt.

Karbonkretsløpet

Karbon er fundamentet for livet på jorden. Vi er lagd av karbon, vi spiser karbon og samfunnene våre er gjennom transport, oppvarming og byggematerialer i stor grad basert på karbon. Men selv om vi er helt avhengige av karbon er dette årsaken til kanskje det største problemet verden står overfor, nemlig global oppvarming.

Karbon sirkulerer i et kretsløp på jorden som vi kaller karbonkretsløpet (eller karbonsyklusen). Karbon ligger naturlig lagret i atmosfæren, i planter, dyr og annet levende materiale (biosfæren), i havet og i olje, kull og gass under bakken.

Image

(Illustrasjon hentet fra CICERO)

Når vi brenner olje, kull og gass tilfører vi klimagasser til dette systemet. Disse klimagassene lagres blandt annet i atmosfæren, noe som er årsaken til at denne blir tykkere og jorden holder på mer av solens varme. Vi får da global oppvarming.

Klimagasser – hva er det?

Det finnes mange klimagasser. Den drivhusgasse vi mennesker slipper ut mest av er CO2. Nærmere 75% av de klimagassene som ikke er naturlig men skyldes menneskelig aktivitet er CO2.  Den andre store menneskeskapte klimagassen er metan, som utgjør ca 17% av de samlede globale klimagassutslippene.

Klimaforvirra?

En nyttig oversikt over hvordan du kan svare på de vanligste spørsmålene fra såkalte «klimaskeptikere» finner du på nettsiden Skeptical Science.

Hvilke konsekvenser har global oppvarming?

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.10.2018

Relaterte tema