Hva gjør vi?

Foto: Jo Straube / Naturvernforb

Naturvernforbundet arbeider både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å gå kutte klimagassutslipp og ta vare på naturen.

Våre 35 000 medlemmer og 100 fylkes- og lokallag over hele landet gjør Naturvernforbundet til en slagkraftig organisasjon.

Det beste vi kan gjøre for å ta vare på naturen og redusere klimagassutslippene er å bruke energien smartere. Vi har enorme muligheter for å spare energi der vi bor og jobber. Gjennom både politisk arbeid og forbrukerrettede prosjekter som Energismart.no, jobber vi for å fremme de effektive og energismarte løsningene i boliger og bygg.

Det å la olje og gass bli liggende under havbunnen, er avgjørende for å løse klimakrisen. Naturvernforbundet arbeider derfor for at olja skal ligge gjennom politisk arbeid og kampanjer.