Du er her:

Rapporter, hefter og notater

De nyeste rapportene:

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.02.2012

Nyheter

Klimagambling-rapport

Klimagambling

Hvor god livsforsikring vil verden tegne for framtiden? Mange politikere og oljeindustrien ynder å bruke prognoser for utviklingen som gjør at de kan fortsette som før. De putter fortsatt vekst i det fossile energiforbruket inn i sine scenarier men unnlater å si at dette øker risikoen for å få en dramatisk varmere verden. Denne rapporten forklarer hvorfor vi må tegne en langt bedre livsforsikring for klodens framtid enn vi er i ferd med å gjøre.

Nytt hefte om lokal forvaltning av verneområder

I løpet av 2011 er forvaltningen av vernede områder i Norge lagt kraftig om, i retning mer lokal styring. Dette gir utfordringer for naturvernere. Heftet gir en innføring i hva de nye bestemmelsene går ut på og hvordan vi kan arbeide med å påvirke prosesser og beslutninger.

Fra-bali-til-cancun

Fra Bali til Cancun

Rapporten "Fra Bali til Cancun - Oppdateringer fra forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale 2008-2010" gir en oversikt over utviklingen i FNs klimaforhandlinger fra Bali-toppmøtet i 2007 og fram til vedtakene i Cancun i 2010.

Forside-kraftraport-2010

Krafttak for riktig kraftbruk

Dette er en rapport om hvordan norsk kraft bør brukes til beste for miljø og grønnverdiskapning. Kutt i globale klimagassutslipp, tryggere strømsituasjon og nye, grønne arbeidsplasser kan bli gevinsten dersom Norge setter i gang en storsatsing på energieffektivisering de kommende årene. Naturvernforbundet har laget rapporten sammen med Norsk Industri og NITO.

Nye verktøy i kampen for truet natur

I 2009 vedtok Stortinget en ny naturmangfoldlov. Les mer om loven i Naturvernforbundets introduksjonshefte: Nye verktøy i kampen for truet natur (En introduksjon til naturmangfoldloven og plan - og bygningsloven).

Skyteglade rovviltnemnder

Naturvernforbundets rapporten viser at rovviltnemndene går langt over faglige anbefalinger når jaktkvotene settes. Naturvernforbundet har derfor bedt Riksrevisjonen om å granske rovviltnemndenes praksis.

Spirer til naturmangfold

Over hele Norge tar frivillige initiativ til å ta vare på natur rundt seg. I Naturvernforbundets rapport "Spirer til mangfold" har forfatterne håndplukket eksempler på dette for å vise hvordan alle naturinteresserte selv kan bidra til skjøtsel av naturverdiene.

Viser fra 25 til 36 av totalt 120 artikler