Veileder for verving

Ved å få flere med på laget, sprer du kunnskap og engasjement for klimaet og naturen. Her er tips til hvordan du kan verve.

Medlemmer av Naturvernforbundet med deres standFartein Rudjord

Hvorfor verve?

Verving dreier seg om å tiltrekke flere medlemmer til vår organisasjon. Hovedgrunnen til at de fleste ikke er medlemmer i Naturvernforbundet er rett og slett at de aldri har blitt spurt. Å verve er både enkelt og givende, samtidig som det spiller en avgjørende rolle for Naturvernforbundets troverdighet som organisasjon. Men hvorfor burde du verve?

 • En større organisasjon gir mer slagkraft. Ved få inn flere medlemmer får vi større gjennomslagskraft.
 • En større organisasjon gjenspeiler mangfoldet i samfunnet, og det vil gjøre at vi får mer troverdighet politisk.
 • Naturvernforbundet får mer midler fra staten
 • Flere medlemmer betyr også at flere kan jobbe med sakene vi er opptatt av.
Leder for Naturvernforbundet Truls Gulowsen som snakker på standFartein Rudjord
Leder for Naturvernforbundet Truls Gulowsen som snakker på stand. Foto: Fartein Rudjord

Hvordan verve?

Vev alle – alltid! Verving kan gjøres når som helst og kan forekomme i mange former. Det er overraskende enkelt og viktig for at Naturvernforbundet skal ha legitimitet i samfunnet. Det er mange der ute som er interessert i klima og natur, men kanskje ikke har hørt om Naturvernforbundet før eller blitt spurt om å bli medlem.

Det finnes en rekke ulike arenaer som kan benyttes for å verve nye medlemmer:

 • Lunsjpauser på arbeidsplassen, i gangen på vei til forelesningen, på tur med venner eller hvor enn du finner noen å slå av en prat med.
 • Lokallaget kan ha stand på lokal festival, ved en tursti eller holde innledning eller en aktivitet hos en annen organisasjon.
 • Bruke dine egne sosiale medier plattformer og SMS for å verve venner og bekjente som du tror kunne være interessert i å bli medlem.
 • Ved at lokallaget arrangere uformelle aktiviteter som sopptur, juleverksted, eller åpne møter. Etter aktiviteter kan du spørre folk om de kunne tenke seg å bli medlem og engasjere seg.

Husk – det viktigste er å tørre å spørre om dem du møte kunne tenke seg å bli medlem!

Hva kan du si?

 • Jeg er medlem i Naturvernforbundet, og de har mange spennende arrangementet. Neste arrangement handler om… Kunne du tenke deg å være med?
 • Jeg vet du bryr seg om dette. Det jobber Naturvernforbundet med. En måte du kan støtte saken er ved å bli medlem. Kan jeg verve deg?
 • Du kan veldig mye om… Vi i Naturvernforbundet arbeider mye med det og kunne treng en som deg. Kunne du tenkt deg å bli med?
 • Ønsker du å bidra til bedre natur og miljø der du bor, og stille krav til politikere og myndigheter om at de tar naturen på alvor? Da burde du bli medlem i Naturvernforbundet!

Hva slags verktøy kan man bruke?

Sosiale medier

På sosiale medier kan man dele inspirerende innlegg om naturvern, bruk relevante emneknagger, lage videoer og lage innlegg med andre samarbeidspartnere for å nå et bredere publikum.

Truls i et intervju

Tradisjonelle medier

Medieinnsalg kan øke organisasjonens synlighet blant potensielle nye medlemmer. Mange der ute kjenner ikke til oss, så vi kan nå dem ved å bli omtalt i lokalaviser. Fremheve aktivitetene og meningene til laget når dere uttaler dere i media. Det er viktig å nevne at vi har mange medlemmer som er aktive i saker og at medlemskap er avgjørende for å oppnå miljøseier.

Åpne møter og aktiviteter

Åpne møter og enkle aktiviteter gir en flott mulighet til å presentere Naturvernforbundets arbeid og tiltrekke nye medlemmer. Det kan være alt fra klesbyttemarked til naturgledetur eller åpne møter med foredrag om et tema. Etter aktiviteten er det viktig å følge opp deltagerne ved å tilby medlemskap og oppmuntre til videre engasjement.

En gruppe som hører på turveileder snakke om en plante. De står på en sti og til høyre for de er en eng med løvetann.

Annonse og reklame

For å nå ut til nye medlemmer, kan dere utnytte oppslagstavlene i lokale butikker og undersøke muligheten for annonsering i lokale aviser eller medlemsblader til store organisasjoner i deres område. Selv om dette kanskje ikke fører til direkte kontakt med potensielle medlemmer, kan det bidra til å øke bevisstheten om organisasjonens eksistens og dens arbeid blant andre.

Les mer om verving og medlemskap her: