Kysttorsk

Det går dessverre ikke så bra med kysttorsken. Vi har fisket for mange av dem, og i tillegg vil klimaendringene føre til ytterlige problemer.

Torsk (Gadus morhua)

Rødlistestatus (2021): Livskraftig (LC) som art, men kysttorsken både i nord og sør samt nordsjøtorsken er i alvorlig trøbbel.

Kysttorsken er den torsken som lever i fjordene våre, i motsetning til den torsken som lever et omflakkende liv ute på det åpne hav (ofte kaldt skrei). En typisk kysttorsk er ordentlig brun. Slik kan den kamuflere seg godt i tareskogene den liker å oppholde seg i. Kysttorsken gyter gjerne langt inne i fjordene, og torskebarna lever hele livet i samme fjord som foreldrene. Ålegress og tareskoger er viktige oppvekst- og leveområder.

Klimaendringer fører til færre levesteder for kysttorsken

Kysttorskens favorittemperatur er 16 grader. Blir vannet varmere enn dette flykter torsken ned til dypere og kaldere vann. Problemet er at det rikeste matfatet og de beste gjemmestedene for kysttorsken finnes nettopp i de øvre vannmassene, der tareskogen er. Dit den flykter er det både mindre mat og beskyttelse. Varmere havtemperaturer er altså dårlig nytt for kysttorsken, som allerede er truet av overfiske. I tillegg kan klimaendringene gjøre at kysttorsken får mindre tareskog å boltre seg i, i fremtiden. Les mer om dette her.

Hva kan gjøres?

Klimaendringene vil føre til en ekstrabelastning for en allerede hardt presset kysttorskbestand. For å hjelpe kysttorsken må vi jobbe for å redusere de globale klimaendringene så mye som mulig, men vi kan også gjøre livet til kysttorsken lettere gjennom å etablere flere marine verneområder. Marine verneområder er friplasser hvor nye torskefamilier kan vokse opp i fred! Slike marine verneområder må være store nok til å få med både gyte- og oppvekstområder, og at torsken kan få ro både på grunt og dypt vann i fjorden ettersom vanntemperaturen skifter.

Her kan du lese om flere kystarter som er trua av klimaendringer.

Her kan du lese mer om: