Lundefugl

Lundefuglen har gått fra «sårbar» til «sterkt truet» på Rødlisten.

Lundefugl (Fratercula arctica) 
Rødlistestatus: Sterkt truet (EN)
Her kan du lese om flere havarter som er trua av klimaendringer.

Mange kjenner til den fargerike alken – sjøens papegøye! Lunden er fortsatt den vanligste av alle sjøfuglene vi har i Norge, men er på rødlisten fordi vi de siste tiårene har sett en sterk bestandsnedgang. Lundefuglene hekker i store kolonier, og samles på såkalte fuglefjell. Lundefuglene spiser småfisk, og kan ofte ses flyvende med nebbet fullt. Det å holde flere fisk i nebbet samtidig er det bare noen få fugler som klarer, og lunden klarer det takket være sin «piggete» tunge og gane.

Klimaendringer flytter bort Lundefuglens mat

Klimaendringene gjør at temperaturene og forholdene i havet endrer seg. Da vil mange av dyrene i havet som har tilpasset seg spesielle livsforhold flytte på seg, i håp om å finne igjen sine foretrukne livsforhold. Dette er tilfellet for fisken som lundefuglen lever av. Dette utgjør derfor et stort problem for lundefuglen. Den er nemlig tilpasset å hekke på de store fuglefjellene og kan dermed ikke flytte seg etter fisken.

Hva kan gjøres?

Vi hjelper lundefuglene og alle de andre sjøfuglene som lever ved og av havet gjennom å begrense klimaendringene så mye som mulig. I tillegg til matmangel grunnet klimaendringene er lundefuglene også truet av matmangel på grunn av overfiske, av drukning i fiskeredskaper og av forurensing på grunn av oljesøl. Dette betyr at vi mennesker må ta mye større hensyn til naturen i vår næringsvirksomhet. Flere steder i verden tar man nå til orde for at fiskerikvotene må holde av mat for sjøfuglene. Marine verneområder som beskytter fødedyra vil også hjelpe sjøfuglene.


 

Her kan du lese om flere havarter som er trua av klimaendringer.

Her kan du lese mer om: