Øyekorall

Et stort korallrev tar tusenvis av år å bygge opp, med kan ødelegges på et blunk av en bunntrål, og er også truet av et surere hav, forurensing fra oppdrettsanlegg, og økende havtemperaturer.

Øyekorall (Desmophyllum pertusum, tidligere kalt Lophelia pertusa )
Rødlistestatus: Nær truet (NT)

Det er ikke bare i tropene det finnes korallrev! Langs hele norskekysten, både inne fjordene og ute i havet, finner vi kaldtvannskorallrev. Korallrev er titalls meter høye og kilometerlange strukturer som danner grunnlag for et yrende dyreliv, og i norske farvann er de bygget opp av kolonidannende smådyr kalt øyekoraller. De norske korallrevene finner vi på dypt vann (de fleste fra 80 meter og dypere). Korallrev vokser ved at nye øyekoraller fester seg oppå kalkstrukturene fra gamle øyekoraller, og møysommelig, ofte gjennom flere tusen år, bygger seg opp.

Øyekoraller trues av havforsuring, avrenning og varmere hav

Korallrev er vant til strømrikt friskt vann, og er følsomme for nedslamming. De kan derfor trues av direkte slamutslipp fra oppdrett og industri, men også økt partikkelavrenning fra ekstremvær. Økt utslipp av CO2 har dessuten ført til surere hav. Omtrent ¼ av den CO2-en vi slipper ut i atmosfæren absorberes av havet. CO2 er en sur gass, og derfor gjør mer CO2 i atmosfæren havet surere. Dette er dårlig nytt for øyekorallen, som er et av mange dyr i havet som bygger skjelettet eller skallet sitt av kalk. Når havet blir surere blir det mindre kalk tilgjengelig for disse dyrene, og blir det virkelig ille vil skallene til mange sjødyr rett og slett bli løst opp. Kaldt vann tar opp mer CO2 enn varmere vann, og derfor er norske havområder spesielt utsatt for havforsuring.

Øyekorallrev ser ut til å trives best i temperaturer mellom 6 og 9 grader og det antas derfor at også økende havtemperaturer kan bli et problem for kaldtvannskorallrevene som i dag befinner seg i den øvre delen av temperatursjiktet.

Hva kan gjøres?

Klimaendringene vil føre til en ekstrabelastning for øyekorallene, som allerede har andre problemer. For å hjelpe øyekorall må vi jobbe for å redusere de globale klimaendringene så mye som mulig, men vi kan også gjøre livet til øyekorallene lettere gjennom å etablere flere marine verneområde hvor det ikke er tillatt med bunntråling. Bunntråling er en fiskemetode som foregår ved å slepe en trålpose langs havbunnen, og som dermed kan forårsake store skader på havbunnen.

Korallrevene blir også negativt påvirket av forurensing fra åpne oppdrettsmerder, et problem vi kan fjerne om det blir krav om lukkede oppdrettsanlegg som ikke forurenser fjordene de befinner seg i. Dumping av gruveslam i fjordene er heller ikke noen helsekur for koraller.

Her kan du lese om flere havarter som er trua av klimaendringer.

Her kan du lese mer om: