Krykkje

Krykkjene er den vanligste måkearten vi har, men forskerne har observert en stor og bekymringsfull nedgang i antall individer, og arten er nå sterkt truet.

Krykkje (Rissa tridactyla) 
Rødlistestatus: Sterkt trua (EN)
Her kan du lese om flere havarter som er trua av klimaendringer.

Krykkja likner på fiskemåken, som også har grå overside og hvit underside, men den skilles fra fiskemåken gjennom sine svarte bein og svarte vingespisser.

Krykkja er en måke som er sterkt knyttet til havet og fjorden. Den spiser fisk og dyreplankton. Den hekker egentlig i kolonier i fjellvegger, men har også tilpasset seg til å hekke på ting bygget av oss mennesker, som bygninger og broer.

Klimaendringer endrer krykkjas matfat


Krykkja kan ikke dykke og finner derfor maten sin i vannskorpen. Klimaendringene endrer utbredelsen av artene som lever i havet og kan ha gjort at byttedyrene krykkja er avhengig av å spise nå har flyttet på seg og lever andre steder enn de gjorde før. Økende havtemperatur kan også føre til at arter som før levde i vannskorpen trekker ned i dypet, for å finne temperaturene de foretrekker. Da vil også disse bli utilgjengelig som mat for krykkja siden den ikke kan dykke. 

Hva kan gjøres?

Vi hjelper krykkjene og alle de andre sjøfuglene som lever ved og av havet gjennom å begrense klimaendringene så mye som mulig. Flere steder i verden tar man nå til orde for at fiskerikvotene må holde av mat for sjøfuglene. Marine verneområder som beskytter fødedyra vil også hjelpe sjøfuglene.

Her kan du lese om flere havarter som er trua av klimaendringer.

Her kan du lese mer om: