Klima

Sammen kan vi løse klimakrisen – hvis vi handler nå!

Klimakrisen er alvorlig, urettferdig og allerede i gang. Global oppvarming påvirker hele verden, også oss her i Norge.

I 2019 har titusenvis av barn og ungdom streiket for klima. Men norske klimagassutslipp øker fortsatt, regjeringen setter rekorder i tildeling av oljeutvinningstillatelser og Stortinget stemmer ned de streikende ungdommenes krav. Vi kan og må gjøre mer for å ta vår rettferdige andel av de globale utslippskuttene. 

Her kan du finne ut mer om klimaendringer og global oppvarming - og hvordan du kan bli med i klimadugnaden!

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.08.2020

Nyheter

Klimamøte i Bonn kan bli avgjørende for utfallet i København

Klimamøte i Bonn kan bli avgjørende for utfallet i København

30.03.2009:

- Møtet som begynner 29. mars i Bonn blir en viktig test på om rike land er villige til å forplikte seg til nødvendige utslippskutt. Hvis ikke de rike landene viser vilje til å skjerpe egne mål fram over, er sjansene små for at utviklingslandene bidrar til en avtale på toppmøtet i København, mener Norges Naturvernforbund. Bård Lahn følger forhandlingene.

Bakgrunn: Hva skjer på forhandlingene i Bonn i april?

24.03.2009:

Fra 29. mars til 8. april møtes forhandlere fra hele verden i Bonn, Tyskland, for å fortsette arbeidet med en ny internasjonal klimaavtale. Nå øker presset for å få resultater på bordet i forkant av København-toppmøtet i desember. På dette møtet starter for alvor diskusjonen om hvor store utslippsforpliktelser de rike landene skal påta seg i perioden fram mot 2020.

Oppsummering: Hva skjedde på toppmøtet i Poznan?

18.12.2008:

Etter to uker med klimatoppmøte i Poznan, Polen, er forhandlingene om et nytt internasjonalt klimaregelverk fortsatt i rute fram mot endestasjonen i København om ett år. Resultatet av Poznan-møtet gir imidlertid grunn til alvorlig bekymring for om det nye regelverket vil bli godt nok til å redde verden fra farlige klimaendringer. I løpet av de neste månedene må viktige rike land være klare til å trappe opp sin klimainnsats betydelig.

De rike landene må forplikte seg til store utslippskutt

De rike landene må forplikte seg til store utslippskutt

11.12.2008:

Klimaforhandlingene i Polen går framover med museskritt. I dag kommer miljøvernministre fra hele verden til forhandlingene. På viktige områder som diskusjonen om utslippskutt i rike land har ikke forhandlingene beveget seg noe siden møtet på Bali i desember 2007.

Nærmere en avtale, men om hva?

11.12.2008:

Vedtakene som ble gjort i Poznan i går innebærer at de videre forhandlingene fram mot København vil bli mer konkrete, noe som øker sjansene for å få på plass et nytt globalt klimaregelverk om et år. Samtidig viser vedtakene at det siste året ikke har gitt noen framgang når det gjelder utslippsreduksjoner for rike land.

Rett og galt i regnskogen

Rett og galt i regnskogen

10.12.2008:

Rettighetene til urfolk og lokalsamfunn som bor i verdens regnskoger har vært et hett tema i klimaforhandlingene i Poznan de siste dagene. En allianse av USA, New Zealand, Canada og Australia sørget til slutt for at resultatet ble magert for utsatte urfolksgrupper. Det kan få konsekvenser for de videre forhandlingene om å redusere utslipp fra avskoging.

Hvor langt hvor raskt?

Hvor langt hvor raskt?

07.12.2008:

I Poznan går diskusjonen om arbeidsprogrammet for de videre forhandlingene sakte framover. Et sentralt spørsmål er hvordan man skal komme videre fra løse diskusjoner til konkrete forhandlinger om teksten i en framtidig avtale. Samtidig har enkelte begynt å stille spørsmål ved om man vil klare å få på plass en avtale i København dersom USA ikke er klare til å ta på seg forpliktelser.

Innenrikspolitikk kaster skygge over klimaforhandlinger

Innenrikspolitikk kaster skygge over klimaforhandlinger

02.12.2008:

Samtidig som representanter fra nesten 200 land møtes for å forhandle om en internasjonal klimaavtale i Poznan, pågår det intense dragkamper om framtidig klimapolitikk i mange land som har stor påvirkning på forhandlingene. Særlig blir forsøket på å forhandle fram enighet om EUs framtidige klimainnsats fulgt nøye fra toppmøtet i Poznan.

Viser fra 297 til 304 av totalt 315 artikler

Relaterte tema