Klima

Klimaendringer påvirker alle – også oss her hjemme i Norge.
Men de fattigste, som har sluppet ut minst
klimagasser, rammes hardest.

Norske klimagassutslipp står på stedet hvil – nesten. Samtidig fortsetter regjeringen å dele ut nye tillatelser til å utvinne mer av det som mest av alt forårsaker problemet – olje og gass.

Vi må gjøre mer for å ta vår rettferdige andel av de globale utslippskuttene. Og om kun noen tiår må alle klimagassutslipp på hele kloden være stanset, hvis vi skal avverge at den globale oppvarmingen løper løpsk. Også de norske.

Støtt utfasing av olje, kull og gass

Nedgang av klimagassutslipp siden 1990

41,3 %
Danmark har vært best i Skandinavia med et utslippskutt på 42,2% av deres klimagassutslipp
35,2 %
Sverige har hatt en solid nedgang på 34,4% av deres klimagassutslipp
4,2 %
Norge har vært verst i Skandinavia, med en reduksjon i klimagassutslipp på 4,2%

Tall for 2021. Kilde: EEA greenhouse gases – data viewer (eea.europa.eu)

Global oppvarming

 Klimaendringene er alvorlige og allerede i gang. Hvis vi handler nå vil vi kunne unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene.

fossil
klimaløsning markering fossil energi sett foten ned olje

Klimapolitikk

Norske klimagassutslipp øker fortsatt, regjeringen setter rekorder i tildeling av oljeutvinningstillatelser og Stortinget stemmer ned de streikende ungdommenes krav. Vi kan og må gjøre mer for å ta vår rettferdige andel av de globale utslippskuttene.

Kvinne som utforsker naturenFartein Rudjord

Du kan gjøre en forskjell!

Bli med på laget som jobber med å ta vare på naturen vår.