Klima

Klimaendringer påvirker oss her hjemme i Norge. De påvirker oss nå. Og de rammer de fattigste og de minst ansvarlige for global oppvarming hardest.

Mens norske klimagassutslipp står på stedet hvil, fortsetter regjeringen tildeling av nye tillatelser til oljeleting og -utvinning. Vi kan og må gjøre mer for å ta vår rettferdige andel av de globale utslippskuttene. 

Nedgang av klimagassutslipp siden 1990

41,3 %
Danmark har vært best i Skandinavia med et utslippskutt på 42,2% av deres klimagassutslipp
35,2 %
Sverige har hatt en solid nedgang på 34,4% av deres klimagassutslipp
4,2 %
Norge har vært verst i Skandinavia, med en reduksjon i klimagassutslipp på 4,2%

Kilde: EEA greenhouse gases – data viewer (eea.europa.eu)

Global oppvarming

 Klimaendringene er alvorlige og allerede i gang. Hvis vi handler nå vil vi kunne unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene.

fossil
klimaløsning markering fossil energi sett foten ned olje

Klimapolitikk

Norske klimagassutslipp øker fortsatt, regjeringen setter rekorder i tildeling av oljeutvinningstillatelser og Stortinget stemmer ned de streikende ungdommenes krav. Vi kan og må gjøre mer for å ta vår rettferdige andel av de globale utslippskuttene.

Kvinne som utforsker naturen

Du kan gjøre en forskjell!

Bli med på laget som jobber med å ta vare på naturen vår.