Naturressursene oppbrukt for i år

Fra 1. august og ut året lever menneskeheten på krita. Da har vi brukt opp de biologiske ressursene som jorda gjenskaper i løpet av et helt år. Men vet du egentlig hvor mye vi nordmenn forbruker?

Norsk overforbruksdag

Svaret er at nordmenns forbruk er skremmende høyt. I gjennomsnitt bruker én nordmann 18,6 tonn råvarer for å dekke sitt årlige forbruk. Det vil si vekten av fire afrikanske elefanter. Til sammenligning er verdensgjennomsnittet per person 4,9 tonn – vekten av én elefant.

– Norsk forbruk er i dag veldig langt fra bærekraftig, og det kveler naturen vår. Det er ganske dramatisk når vi står midt i en klima- og naturkrise, sier nestleder i Naturvernforbundet Pernille Bonnevie Hansen.

Det er organisasjonen Global Footprint Network som hvert år regner ut en dato for den såkalte overforbruksdagen. For Norge var overforbruksdagen allerede 12. april, og for hele verden er årets dato 1. august.

Fram til 1970-tallet var verdens råvareforbruk omtrent i balanse med hva naturen gjenskapte på ett år. Nå bruker verden samlet sett opp alle ressursene innen 1. august.

– Det at denne dagen kommer så tidlig, er en vekker for hvor skyhøyt forbruket vårt her i Norge er. Bare siden 2015 har norske husholdningers forbruk økt med hele 16 prosent. Selv om mange er klar over at vi kjøper og kaster for mye, tenker mange kanskje ikke over hvordan dette helt konkret påvirker jorda vi lever på. Det er ganske skremmende å dykke ned i, sier Bonnevie Hansen.

Konsekvenser for arter

For nettopp dét har Bonnevie Hansen gjort . Sammen med SINTEF har Naturvernforbundet utviklet et faktagrunnlag for å få svaret på hvordan nordmenns forbruk påvirker naturen og dyra våre.

– Når man hører om den norske overforbruksdagen, kan det fort føles abstrakt. Derfor har vi brutt det norske forbruket ned til en mer forståelig målestokk. Vi ser at norske husholdningers forbruk har store konsekvenser for artene og naturen vår, sier hun.

Studiene SINTEF-forskerne har gjennomgått viser at sammenhengen mellom forbruk i kroner og artstap er sterk, det ser vi på mange områder. Jo mer vi kjøper, jo mindre blir artsmangfoldet.

Det er en grunn til at den norske overforbruksdagen kommer så mye tidligere enn den globale. Nordmenn har et ekstremt høyt forbruk, enten det er snakk om mat eller tekstil – for å nevne noe. Rapporten fra Naturvernforbundet og SINTEF ble lansert i april 2023 . Følg med for å lære mer om konsekvensene av det norske forbruket – og hva vi kan gjøre for å snu om på utviklingen.