Du er her:

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix.

Konsekvenser av global oppvarming

Klimaendringene er alvorlige og allerede i gang. Ifølge forskerne vil temperaturen fortsette å øke drastisk selv om vi kuttet alle klimagassutslipp i morgen. Men hvis vi handler nå vil vi kunne unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene.

Effekten av menneskeskapte klimaendringer vises allerede mange steder i verden. I mange områder vil mulighetene for å produsere mat bli langt vanskeligere. Dette gjelder særlig for verdens fattigste. Generelt kan en si at jordens klima vil bli mer ekstremt, hvor tørre områder blir tørrere, mens våte områder vil bli våtere.

Klimaendringene gjør det vanskelig for mange planter og dyr å tilpasse seg et nytt klima. FNs klimapanel anslår at som følge av menneskeskapte klimaendringer.

Selv om det er verdens fattigste som rammes hardest av klimaendringerne vil også vi i Norge merke et endret klima. Vi får mer regn, særlig på Vestlandet og i Nord-Norge. Vinterene våre blir kortere, med dårligere muligheter for å gå på ski. Og flere arter, som fjellreven, har vanskelig for å tilpasse seg et endret klima.

FNs klimapanel samler verdens fremste klimaforskere for å enes om hva som er den beste kunnskapen vi har om klimaendringer. I 2014 kom deres siste rapport om konsekvenser av klimaendringer. Les Naturvernforbundets oppsummering av denne rapporten her.


 

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.10.2015

Nyheter

Jordbruk-Zimbawe

Klimaendringer og mat

Det er få ting som er like grunnleggende for oss mennesker som muligheten til å produsere mat. Vi trenger mat for å kunne overleve. Klimaendrignene endrer mulighetene til å produsere mat. I hovedsak er klimaendringenes konsekvenser for matproduksjon negative, men noen land, som Norge, vil kunne få bedre muligheter for matproduksjon.

Hetebølger Europa

FNs klimapanel i grafer

Med 30 kapitler som siterer mer enn 12 000 vitenskapelige artikler og rapporter inneholder FNs klimapanels siste rapport mange ord og mye detaljer. Men rapporten har også mange illustrative firgurer. Vi har plukket ut noen av disse.

2DU_Kenya_86_(5367322642)
FNs klimapanel

De fattigste rammes hardest

FNs klimapanels siste rapport om konsekvensene av klimaendringene viser hvordan en urettferdig verden vil bli enda mer urettferdig med klimaendringer. Her er ti viktige utdrag fra rapporten.

EveryAspect Orginals

FNs klimapanel: Rapport om konsekvenser

FNs klimapanel kom 31. mars 2014 med sin siste hovedrapport om konsekvenser av klimaendringer og tilpasning til disse. Her kan du lese rapportens hovedfunn og bli ledet videre til annen relevant informasjon.

Verdenskart

På full fart mot alvorlig oppvarming

07.12.2011

Allerede om 40 år vil den globale temperaturen kunne ha steget med to grader, dersom klimagassutslippene fortsetter som i dag. Det viser ferske forskningsresultater fra Bjerknessenteret, som ble presentert i Durban i dag. - Nå er tiden inne for å at politikerne våkner til klimavirkeligheten, sier Lars Haltbrekken.