Du er her:

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix.

Konsekvenser av global oppvarming

Klimaendringene er alvorlige og allerede i gang. Ifølge forskere vil temperaturen fortsette å øke drastisk, selv om vi kutter alle klimagassutslipp i morgen. Men hvis vi handler nå vil vi kunne unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene.

Matproduksjon og leveområder

Effekten av menneskeskapte klimaendringer vises allerede mange steder i verden. I mange områder vil mulighetene for å produsere mat bli langt vanskeligere. Dette gjelder særlig for verdens fattigste. Generelt kan vi si at jordens klima vil bli mer ekstremt, hvor tørre områder blir tørrere, mens våte områder vil bli våtere.

Klimaendringene gjør det også vanskelig for mange planter og dyr å tilpasse seg i tide. Flere dyr og planter har allerede måttet endre måten de lever på: Frukttrær blomstrer tidligere om våren og trekkfugler kommer tidligere tilbake. Ikke alle arter har evne til å tilpasse seg raskt nok, og klimaendringene truer derfor verdens naturmangfold.  

Værendringer 

Menneskeskapte utslipp har blant annet påvirket nedbørsmønstre, varmet opp havet og bidratt til smelting av isbreer og havis i Arktis, Dette har påvirket tilgangen til og kvaliteten på vann mange steder. Lavtliggende land og mindre øystater trues av at havnivået stiger. Dette kan få svært alvorlige konsekvenser, ettersom omtrent halvparten av jordens befolkning lever i kystnære områder.  

Selv om det er verdens fattigste som rammes hardest av klimaendringene vil også vi i Norge merke et endret klima. Vi får mer regn, særlig på Vestlandet og i Nord-Norge. Vinterene våre blir kortere, med dårligere muligheter for å gå på ski. Og flere av våre kjente arter, som fjellreven, har vanskelig for å tilpasse seg et endret klima. 

Helsekonsekvenser

Klimaendringer påvirker allerede helsa til mange mennesker, både direkte og indirekte. På verdensbasis utsettes menneskeheten oftere for ekstremvær som tørke og flom, og vannbårne sykdommer spres på grunn av økt nedbør. Det varmere klimaet gjør at sykdommer som malaria flytter seg til nye områder. FNs klimapanel forventer at klimaendringene vil komme til å påvirke helsen til millioner av mennesker, og det er særlig fattige utviklingsland som vil rammes hardt. 

FNs klimapanel 

Hvor store konsekvensene av klimaendringene blir avhenger blant annet av hvor godt forberedt samfunnet er. FNs klimapanel (UNFCCC) samler verdens fremste klimaforskere for å enes om den beste kunnskapen vi har om klimaendringer. Deres siste rapport om konsekvenser av klimaendringer kom i 2014. Les Naturvernforbundets oppsummering av denne rapporten her. 
I tillegg kom Klimapanelet med en ekstra rapport i 2018, som viste forskjellen på å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, og å styre mot det gamle målet på 2 grader. Forskjellene er store, ifølge klimapanelet.

BLI MEDLEM!

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.06.2019

Nyheter

Tørr bekk med Maren

Vi må spare på vannet!

23.07.2018 | Sist oppdatert: 23.07.2018

Naturvernforbundet oppfordrer nå folk til å redusere vannforbruket. Grunnvannsnivået har aldri vært så lavt siden målingene startet, melder NVE, og prognosen for siste uka i juli viser at i størstedelen av Norge er nivået nå på rødt, som betyr at grunnvannsnivået er svært lavt. - Vi oppfordrer folk til dugnad for å spare på vannet, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Jordbruk-Zimbawe

Klimaendringer og mat

Det er få ting som er like grunnleggende for oss mennesker som muligheten til å produsere mat. Vi trenger mat for å kunne overleve. Klimaendrignene endrer mulighetene til å produsere mat. Endringer i teperaturer, nedbørsmønstre og ekstremvær endrer mulighetene til å produsere mat, både på land og i havet. I hovedsak er klimaendringenes konsekvenser for matproduksjon negative, men noen land, som Norge, vil kunne få bedre muligheter for matproduksjon. Særlig verdens fattigste vil rammes hardest av klimaendringene og mulighetene til å produsere mat er en av klimakonsekvensene som vil ramme hardest.

Hetebølger Europa

FNs klimapanel i grafer

Med 30 kapitler som siterer mer enn 12 000 vitenskapelige artikler og rapporter inneholder FNs klimapanels siste rapport mange ord og mye detaljer. Men rapporten har også mange illustrative firgurer. Vi har plukket ut noen av disse.

2DU_Kenya_86_(5367322642)
FNs klimapanel

De fattigste rammes hardest

FNs klimapanels siste rapport om konsekvensene av klimaendringene viser hvordan en urettferdig verden vil bli enda mer urettferdig med klimaendringer. Her er ti viktige utdrag fra rapporten.

EveryAspect Orginals

FNs klimapanel: Rapport om konsekvenser

FNs klimapanel kom 31. mars 2014 med sin siste hovedrapport om konsekvenser av klimaendringer og tilpasning til disse. Her kan du lese rapportens hovedfunn og bli ledet videre til annen relevant informasjon.

Verdenskart

På full fart mot alvorlig oppvarming

07.12.2011 | Sist oppdatert: 07.12.2011

Allerede om 40 år vil den globale temperaturen kunne ha steget med to grader, dersom klimagassutslippene fortsetter som i dag. Det viser ferske forskningsresultater fra Bjerknessenteret, som ble presentert i Durban i dag. - Nå er tiden inne for å at politikerne våkner til klimavirkeligheten, sier Lars Haltbrekken.

Relaterte tema