Sjokkerende nedbygging av natur

NRKs avsløring av 44 000 inngrep i norsk natur har sendt sjokkbølger over hele landet. Det er dessverre ingen overraskelse for Naturvernforbundet, som heldigvis jobber for å snu utviklingen.

Bygging av motorveiEspen Mills

«Dette er historien om hvordan vi ofrer tusenvis av naturområder vi har blitt enige om å ta vare på. Hvordan vi svikter den sårbare naturen vår, uten at vi merker det, uten at vi greier å stoppe.»

Slik starter NRK sin grundige og gode artikkel om nedbygging av norsk natur. Ved hjelp av kunstig intelligens har de kartlagt alle naturinngrep i Norge de siste fem årene. De fant overraskende mye – hele 44 000 inngrep på fem år. Veier, idrettsanlegg og hytter. Kjøpesentre, boliger og oppdrettsanlegg. Til sammen utgjør det hele 79 kvadratmeter natur tapt hvert eneste minutt.

For Naturvernforbundet kommer dette dessverre ikke som noe sjokk. Mange av sakene har vi jobbet med i flere år, og organisasjonen kunne derfor bidra med informasjon til NRK i forkant av artikkelen.

-Det er veldig fint og viktig at nedbygging av natur kommer på dagsordenen, for det kan ikke fortsette slik det gjør nå. Nå må politikerne reagere og handle, sier Naturvernforbundets fagsjef, Holger Schlaupitz.

Lokale løsninger

Det er i all hovedsak kommunene som styrer bruken av arealene i Norge. Derfor må lokalpolitikerne ta ansvar og stanse videre naturødeleggende utbygging. De har i all hovedsak makt og mulighet til å gjøre dette.

Naturvernforbundet har derfor utarbeidet et eget hefte om hva lokalpolitikerne bør gjøre for å redde naturen.

-Mange kommuner har dessverre liten kompetanse om natur og miljø, og det er ofte tette bånd mellom utbyggingsinteresser og lokalpolitikere. Vi har vanskelig for å se at lokalpolitikerne er i stand til å føre en politikk som er god nok til å redde naturen i tråd med hva den internasjonale naturavtalen fra 2022 krever. Derfor trengs det sterkere føringer som kommunene må forholde seg til når de lager arealplaner og godkjenner utbygginger, sier Schlaupitz.

Naturvernforbundet har, sammen med flere organisasjoner, skrevet rapporten «For naturen», med krav til blant annet regjeringens naturpolitikk.

Det er håp!

Nedbygging av natur rammer ikke bare trær, myr og skog – den skaper også fortvilelse for mennesker som bor og er glade i naturen. Ofte er det den lille manns kamp mot store utbyggere. Bildet er likevel ikke helt sort, det er mulig å kjempe.

Naturvernforbundet har over 100 lokallag som jobber med politisk påvirkning; skriver høringsinnspill og deltar i den offentlige debatten. Så ofte som mulig belyser vi saker med faglig dokumenterte innspill om påvirkning på naturen. Det er viktig, og har i mange saker gitt gode resultater.

Det offentlig nedsatte Klimautvalget 2050 la i høst fram konkrete forslag til hvordan vi kan kutte klimagassutslipp – og samtidig ta hensyn til naturen og knappe ressurser. Utvalget har anbefalt mange gode forslag som politikerne bør vedta. Nå blir det viktig å følge opp at beslutningstagerne faktisk lytter til sitt eget utvalg og handler i tråd med rådene.

På vei mot noe bedre?

Det er mange årsaker til arealtap, og transport må ta skylden for mye nedbygging av natur. Hvor og hvordan det bygges veier, rullebaner og jernbanelinjer har store konsekvenser for både klima og natur. Regjeringen styrer etter en nasjonal transportplan (NTP), og denne våren kommer planen for 2025-2036. Naturvernforbundet har i alle år kommet med sine momenter for å belyse planenes effekt på naturen, også i år.

Mens klimakampen på flere områder må løses globalt, er det mange naturkamper som kan løses nasjonalt – og også lokalt! NRK-saken illustrerer godt hvor viktig alle de «små» kampene faktisk er, og at selv en hundremeterskog eller liten salamanderdam er verdt å kjempe for. Det gjør arbeidet så meningsfullt og viktig.

Slik jobber Naturvernforbundet

Naturvernforbundet består av 37 000 medlemmer fordelt på over 100 lokallag, som alle kjemper for naturen der de bor. Det gir oss lokal kunnskap, nærhet til problemene – og løsningene!

  • Sak vi har vunnet:
    I Innvordfjellet kom ideen om vindkraftverk for mange år siden og kan formelt ses i NVE sine konsesjonssaker allerede i 2007. I februar 2023 ble saken endelig avgjort av Olje- og energidepartementet (OED). Fjellområdet blir ikke til et vindindustri-område. Naturen får fred. Folk får fred. Seier!
  • Sak vi kan vinne:
    Monstermotorvei-prosjektet Hordfast vil ødelegge verdifull myr, regnskog og kystlandskap. Mange tror at den nye motorveien kommer uansett, men det stemmer ikke. Regjeringen kommer om noen måneder med en ny Nasjonal transportplan, og det er store muligheter for å stoppe prosjektet nå.
  • Sak vi har tapt:
    Kampen mot hytteutbygging er vanskelig, og i mange kommuner ser man eksempler på at gode argumenter for bevaring av natur har blitt overkjørt av muligheter for arbeidsplasser og inntekter. Dessverre er allerede mye myr, skog og verdifull natur blitt borte til fordel for hyttelandsbyer og infrastruktur. Likevel er ikke kampen over, for av alle planer for nedbygging av natur i framtiden er arealer til hytter det mest omfattende. Det må vi gjøre noe med.
Fartein Rudjord

Vil du gjøre en forskjell?

Som medlem i Naturvernforbundet kan du være med på å stanse nedbygging av natur. Jo flere vi er, desto sterkere står vi i kampen for å bevare naturen og miljøet!