Dovreløvetann

Dovreløvetann ligner litt på vanlig løvetann, men er en helt egen art som ikke er direkte i slekt med vanlig løvetann.

Dovreløvetann (Taraxacum dovrense) 
Rødlistestatus (2021): Sterkt truet (EN)

Dovreløvetannen er ganske liten og har små, rette blader. Den er svært sjelden, og finnes globalt bare i Jotunheimen, Dovrefjell og Trollheimen. Den vokser altså kun i Norge, så om den forsvinner fra norsk natur, forsvinner den for hele verden! Vi har med andre ord et spesielt ansvar for å bevare denne arten.

De siste tiårene har det nesten ikke blitt funnet noen dovreløvetann, og biologene frykter at den allerede er utdødd eller nesten utdødd. Derfor er den klassifisert som sterkt truet (EN) på rødlista.

Dovreløvetann vokser på rabber, det vil si små topper i fjellandskapet og åsrygger der vinden blåser sterkt og det ofte er lite snø og mye grus, og helst på kalkrik grunn.

Klimaendringer reduserer leveområdene


Dovreløvetannen er følsom for temperaturendringer, og liker seg best på topper i fjellet hvor det er kaldt og forblåst. Der unnslipper den konkurranse fra den vanlige løvetannen som vokser nede i lavlandet. Når det blir varmere, forsvinner naturtypene som dovreløvetannen trives best i, og den vanlige løvetannen og andre lavlandsarter tar sakte men sikkert over fjellområdene.

Den nærmeste slektningen til dovreløvetannen vokser i Alpene. Den sliter sannsynligvis med de samme utfordringene som sin norske søster, men fjellene i Alpene er jo enda høyere enn dem vi har i Norge. Hvis vi klarer å stanse klimaendringene, klarer vi kanskje også å redde den, selv hvis det er for seint for dovreløvetannen?

Hva kan gjøres?


Klimaendringene vil pågå i mange tiår selv om vi hadde stanset våre farlige klimagassutslipp i dag. Effektene på naturen vil vare lenge. Det vil bli varmere i fjellet, og mange av de ekte høyfjellsartene vil forsvinne. Det kan i verste fall også skje med dovreløvetannen uansett om ambisiøse klimatiltak settes inn i dag. Men vi er nødt til å prøve å redde arten, og vi har et eget ansvar for å gjøre alt vi kan for å hindre at dovreløvetannen forsvinner fra verden.

Dersom du ser dovreløvetann på en av dine fjellturer, ber Naturvernforbundet deg om å ta bilde av den og notere hvor bildet er tatt. Denne informasjonen kan du legge inn på www.artsobservasjoner.no (hvis du er sikker på at det er rett art).

Dermed bidrar du til å dokumentere artens utvikling i tida framover, og til å vise hva som er i ferd med å skje med naturen vår!

Her kan du lese mer om: