Lappspurv

Lappspurven er en karismatisk og hardfør fugl som finnes i fjellet i hele Norge, og langs kysten i Nord-Norge.

Lappspurv (Calcarius lapponicus) 
Rødlistestatus (2021): Sterkt truet (EN)

Lappspurvhannen har svart og hvitt hode, med tydelige tegninger, en flott rødbrun nakke, og gult nebb. Hunnen er brunspraglet med hvit strupe og buk. Lappspurven hekker i Norge, men om vinteren flyr den til varmere strøk. Vi vet ikke helt hvor de norsk-hekkende lappspurvene flyr om vinteren, kanskje er det sørover i Europa eller til steppeområder i Asia, men i mai er den uansett tilbake hos oss her i nord.

Lappspurven trives på tundraen og i åpne, karrige områder. Den spiser mest insekter om sommeren og frø om vinteren, og lager reir på bakken. Derfor lager de ofte reir på stedene hvor snøen forsvinner først. 

Arten er fortsatt relativt vanlig, særlig i Nord-Norge, men det har vært en sterk nedgang i bestanden de siste årene. En studie fra Hardangervidda viser hele 85% nedgang av lappspurv mellom 1980 og 2010. Nasjonalt antas nedgangen å ha vært omtrent 30 til 70 prosent over en tiårsperiode fram mot 2019. Dette er en bekymringsfull utvikling, og lignende bestandsnedgang har blitt observert for andre fuglearter som også lever i fjellet. Lappspurven er derfor sterkt truet på Artsdatabankens rødliste.
 

Klimaendringer reduserer leveområdene til lappspurven


Når klimaet endrer seg, forsvinner tundraen og de åpne områdene som lappspurven trives i. Skogen flytter seg oppover, og fugler som trives i skogen, som løvsanger, tar over og utkonkurrerer lappspurven. 

Lappspurv var kategorisert som Sårbar (VU) i rødlista fra 2015. Arten er fortsatt i nedgang, og situasjonen er alvorlig. Derfor ble arten vurdert til å være Sterkt truet (EN) da det kom ny rødliste i 2021.

Lappspurven kommer sannsynligvis til å flytte seg lenger nord og høyere opp i fjellet etter hvert som klimaet endrer seg og skoggrensa går oppover, men når fjellområdene i Norge blir mindre, vil det også bli færre lappspurver. En dag i framtida er kanskje ikke fjellene høye nok for lappspurven. 

Hva kan gjøres?


Klimaendringene vil pågå i mange tiår selv om vi hadde stanset våre farlige klimagassutslipp i dag. Effektene på naturen vil vare lenge. Det vil bli varmere i fjellet, og mange av de ekte høyfjellsartene vil forsvinne. Forhåpentligvis vil det fortsatt finnes lappspurv lengst nord i Norge og i Russland i lang tid framover, men i fjellet i Sør-Norge kan den forsvinne helt eller bli veldig sjelden, selv om vi setter inn ambisiøse klimatiltak i dag.

Dersom du ser lappspurven på en av dine fjellturer, ber Naturvernforbundet deg om å ta bilde av den og notere hvor bildet er tatt. Denne informasjonen kan du legge inn på www.artsobservasjoner.no. Du kan også legge inn observasjonen hvis du ikke rakk å ta bilde, men da må du være helt sikker på at det var lappspurv du så. 

På denne måten kan du være med på å dokumentere artens utvikling i tiden framover og bidra til å vise hva som er i ferd med å skje med naturen vår!

Her kan du lese mer om: