Skeibekkemose

Skeibekkemose er en utprega fjellart, og virker å være knytta til litt rikere bergarter i høyfjellet.

Skeibekkemose (Hygrohypnum cochlearifolium)
Rødlistestatus (2021): Sterkt truet (EN)

Skeibekkemose vokser i og langs smeltevannsbekker og på flater med sildrevann. Her danner den grønne til gul- eller brunaktige matter. Skuddene er 1-3 cm lange og uregelmessig forgrenede. Og for de spesielt interesserte: skeibekkemose skiller seg fra andre bekkemoser ved at de har tilbakebøyde bladkanter. 

Arten er sjelden i Norge, og hittil bare observert i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge og i Finnmark. I nyere tid er den kun funnet i Jotunheimen og Hardangerjøkulen. 

Klimaendringer truer skeibekkemosen

Klimaendringer og høyere temperaturer til føre til at de permanente snøfonnene og isbreene i fjellet blir stadig mindre og færre. Dette vil i sin tur føre til mindre egnet habitat for skeibekkemose, som er helt avhengig av smeltevannet fra fonner og breer. Det er allerede dokumentert at fonnene og breene er i ferd med å smelte, og at det har skjedd endringer i hvilke arter som vokser i snøleiene.

I tillegg til at skeibekkemose er lite utbredt fra før, vurderer Artsdatabanken at arten er, og vil videre være, i nedgang som følge av klimaendringer. 

Hva kan gjøres?

Klimaendringene vil pågå i mange tiår selv om vi hadde stanset våre farlige klimagassutslipp i dag. Effektene på naturen vil vare lenge. Det vil bli våtere i fjellet, og mange av de ekte høyfjellsartene vil forsvinne. Det kan i verste fall også skje med skeibekkemosen uansett om ambisiøse klimatiltak settes inn, men vi må prøve å redde arten.

Dersom du ser skeibekkemose på en av dine fjellturer, ber Naturvernforbundet deg om å ta bilde av den og notere hvor bildet er tatt. Denne informasjonen kan du legge inn på www.artsobservasjoner.no (hvis du er sikker på at det er rett art).  

Dermed bidrar du til å dokumentere artens utvikling i tida framover, og bidrar til å vise hva som er i ferd med å skje med naturen vår.

Her kan du lese om flere fjellarter som er trua av klimaendringer.

Her kan du lese mer om: