Blindlemenmose

Blindlemenmose er en spesiell bladmose som helst vokser på reinmøkk.

Blindlemenmose (Tetraplodon paradoxus)
Rødlistestatus (2021): Kritisk truet (CR)

Den vokser i tette tuer, ofte sammen med andre lemenmoser. Arten er relativt lett å kjenne igjen når den har sporehus, da disse er meget karakteristiske. De er brune, plassert på en lang og kraftig brun-oransje stilk og har en vorte på toppen. I motsetning til de andre norske lemenmosene, mangler sporehusene lokk, og åpner seg ikke. Det er dermed ukjent hvordan den sprer sporene sine videre til andre reinmøkk-ruker. En mulighet er at de lukkede sporehusene blir spist av rein, og at sporene på denne måten havner i det gunstige vekstmiddelet som reinmøkk jo er!

Arten er svært sjelden i Norge, og er hittil bare kjent fra to fjell (Bikha Hihtama og Sinaidárri) i indre Troms. Her er den oftest funnet på kalkrike rabber med lite konkurranse fra andre arter. Ellers er den kjent fra Svalbard, Russland og Nord-Amerika. Reinmøkk, som er mosens favorittvoksested, er ikke mangelvare i den norske fjellkjeden, og derfor er det et lite mysterium at mosen er så sjelden!

Klimaendringer truer blindlemenmosen


I motsetning til mange moser i fjellet, som er avhengig av smeltevann fra breer og snøfonner, liker blindlemenmose at det er tørt. Klimaendringene som forventes i fjellet innebærer mer nedbør, og at en større andel av nedbøren kommer i form av regn. Det blir med andre ord våtere, noe som er dårlig nytt for blindlemenmosen. Blindlemenmosen vokser dessuten på rik berggrunn, noe som ikke er vanlig høyt oppe i fjellet.

Blindlemenmose vurderes som kritisk trua. Dette er en alvorlig endring fra rødlistevurderinga i 2015, da den var klassifisert som sterkt trua.

Hva kan gjøres?


Klimaendringene vil pågå i mange tiår selv om vi hadde stanset våre farlige klimagassutslipp i dag. Effektene på naturen vil vare lenge. Det vil bli våtere i fjellet, og mange av de ekte høyfjellsartene vil forsvinne. Det kan i verste fall også skje med blindlemenmosen uansett om ambisiøse klimatiltak settes inn. Men vi har ikke lov til å ikke prøve å redde arten.

Dersom du ser blindlemenmose på en av dine fjellturer, ber Naturvernforbundet deg om å ta bilde av den og notere hvor bildet er tatt. Denne informasjonen kan du legge inn på www.artsobservasjoner.no (hvis du er sikker på at det er rett art).

Dermed bidrar du til å dokumentere artens utvikling i tida framover, og bidrar til å vise hva som er i ferd med å skje med naturen vår.

Her kan du lese mer om: