Blåstrupe

Blåstrupa er en av de mest iøynefallende fuglene i fjellet. Den har en flott sang, og kan etterligne de merkeligste lyder!

Blåstrupe (Luscinia svecica) 
Status: Livskraftig (LC)

Blåstrupa var kategorisert som Nær truet (NT) i rødlista fra 2015, men ble tatt ut av Norsk rødliste for arter fra 2021 fordi den tidligere nedgangen man så hos arten hadde stagnert. Samlet for Europa har det vært en betydelig bestandsnedgang på lang sikt, men en viss stabilisering på kort sikt.

Har du hørt blåstrupas versjon av klingende sauebjelle?

Blåstrupehannen har knallblå og oransje bryst, mens hunnen er mer gråbrun. Begge har rødlige felter på hver side av stjerten, så ofte kan man se et lite glimt av rødt/oransje når fuglen flyr av gårde. Den er på størrelse med en kjøttmeis, og spiser insekter og edderkoppdyr. Den er en utrolig dyktig sanger, og kan herme etter andre fugler og lyder den hører rundt seg. Blåstrupas versjon av en klingende sauebjelle er en klassiker!

Blåstrupa hekker i fjellet, og i Nord-Norge også nærmere kysten. Det er en trekkfugl som overvintrer i Asia og Afrika, og kommer tilbake til Norge i mai. Da er det fortsatt mye snø i fjellet, men blåstrupa lar seg ikke skremme og setter i gang med å synge og forsvare territoriet sitt, gjerne fra et utkikkspunkt på en bar fjellknaus midt i snøen. Etter hvert som snøen smelter og fuglene finner seg en partner, lager de et lite reir av gress, ofte under en busk. 
 

Klimaendringer endrer økosystemene i fjellet


I perioden 2007-2013 har det blitt observert omtrent 6 prosent færre blåstruper hvert eneste år. Lignende bestandsnedgang har blitt registrert for mange ulike fjellfugler i hele Norden. Dette tyder på at det er forandringer i økosystemene i fjellet som er årsaken til nedgangene. 

Klimaendringene bidrar definitivt til å endre fjellnaturen, men også endringer i arealbruken i fjellet, som redusert beitetrykk og nedbygging, er årsaker til at økosystemene forandres. Fuglene som lever i fjellet kan være spesielt følsomme for endringer i klima, siden de ikke har mulighet til å flytte seg høyere opp i landskapet for å finne de natur- og klimaforhold de er avhengige av.  

Hva kan gjøres?


Klimaendringene vil pågå i mange tiår selv om vi stanser våre farlige klimagassutslipp i dag. Effektene på naturen vil vare lenge, tregrensa vil stadig krabbe oppover og de ekte høyfjellsartene vil forsvinne. Det kan i verste fall også skje med blåstrupa uansett om ambisiøse klimatiltak settes inn. Men vi må likevel prøve vårt beste for å redde arten.

Dersom du ser blåstrupe på en av dine fjellturer, ber Naturvernforbundet deg om å ta bilde av den og notere hvor bildet er tatt. Denne informasjonen kan du legge inn på www.artsobservasjoner.no.

Du kan også registrere observasjonen om du ikke rakk å ta bilde, men da må du være helt sikker på at det var blåstrupe du så. På denne måten kan du være med på å dokumentere artens utvikling i tiden framover og bidra til å vise hva som er i ferd med å skje med naturen vår!

Her kan du lese mer om: