Tinderublom

Tinderublom er en liten plante i korsblomstfamilien, og hver blomst har dermed fire kronblader.

Tinderublom (Draba cacuminum)
Rødlistestatus (2021): Sterkt truet (EN)
Her kan du lese om flere fjellarter som er trua av klimaendringer.

I Norge har vi to underarter av tinderublom; nordlig tinderublom og sørlig tinderublom, som ligner ganske mye på hverandre. Begge har små hvite blomster, og bladene sitter helt nederst på stengelen i en rosett. Planten blir 2-8 cm høy, og blomstene vokser i en liten klase.

Tinderublom vokser på åpne fjelltopper og bar grus, fra Hardangervidda til Dovre (sørlig underart) og i Nordland (nordlig underart). 

Klimaendringer fører til færre voksesteder for tinderublom

Begge variantene av tinderublom vurderes som sterkt trua (EN). Tinderublom forekommer sjelden, og ingen av forekomstene i Norge har mer enn 100 individer. Det gjør at den er sårbar for svingninger i klima og vokseforhold, og den har vært i tilbakegang i flere år nå. 

Tinderublom vokser bare på åpne, karrige fjelltopper eller i grus uten mye annen vegetasjon, og derfor er den truet av økte temperaturer og av at skoggrensa flyttes høyere opp. Den vokser også i grusen foran smeltefronten til isbreer, og når det blir færre breer blir det også færre voksesteder for tinderublom.

Arten finnes bare i Skandinavia, og er dermed en ansvarsart for Norge, som vil si at vi har et spesielt ansvar for å bevare denne arten. 

Hva kan gjøres?

Klimaendringene vil pågå i mange tiår selv om vi hadde stanset våre farlige klimagassutslipp i dag. Effektene på naturen vil vare lenge og isbreene og fjelltoppene vil gradvis bli færre og mindre. Arter som er knyttet til disse naturtypen vil forsvinne. Det kan i verste fall også skje med tinderublom uansett om ambisiøse klimatiltak settes inn. Men vi har ikke lov til å ikke prøve å redde arten.

Dersom du ser tinderublom på en av dine fjellturer, ber Naturvernforbundet deg om å ta bilde av den og notere hvor bildet er tatt. Denne informasjonen kan du legge inn på www.artsobservasjoner.no (hvis du er sikker på at det er rett art). 

Dermed bidrar du til å dokumentere artens utvikling i tida framover, og bidrar til å vise hva som er i ferd med å skje med naturen vår.

Her kan du lese mer om: