Lomvi

Lomviene er nå kritisk truet, fordi de ikke finner nok mat i havet lenger.

Lomvi (Uria aalge) 
Rødlistestatus: Kritisk truet (CR)

Lomviene hekker i store kolonier. De legger eggene sine rett på bakken i bratte fjellhyller, eller gjemt i steinurer. Eggene til lomviene er lange og spisse i den ene enden, slik at de ikke skal trille utenfor kanten!

Lomviene spiser småfisk, og spesielt lodde er en viktig matkilde. De flyr frem og tilbake fra fuglefjellene med én og én fisk om gangen. De kan dykke opp mot 100 meter, men hoveddelen av maten sin finner de i de øvre vannmassene.

Lomvien har brunsvart og hvit kropp, og et smalt, spisst nebb.

Klimaendringer fører til matmangel ved fuglefjellene

Siden åttitallet har det vært en enorm reduksjon i antall hekkende lomvi. Forskerne tror nedgangen skyldes at fuglene ikke finner nok fisk i havet rundt fuglefjellene. Nedgangen skyldes også at fuglene dør i fiskeredskaper og av oljeforurensning. Om temperaturen i sjøen øker vil dette føre til ytterligere matmangel for lomviene, fordi fisken de spiser kan trekke dypere ned i havet, og bli utilgjengelig for dem, eller fordi fisken trekker til nye leveområder som er for langt borte fra fuglefjellene.

Hva kan gjøres?

Vi hjelper lomviene og alle de andre sjøfuglene som lever ved og av havet gjennom å begrense klimaendringene så mye som mulig. Flere steder i verden tar man nå til orde for at fiskerikvotene må holde av mat for sjøfuglene. Marine verneområder som beskytter fødedyra vil også hjelpe sjøfuglene.

Her kan du lese om flere havarter som er trua av klimaendringer.

Her kan du lese mer om: