Arter i fjellet som trues av klimaendringer

70 % av de truede artene vi finner på fjellet påvirkes negativt av klimaendringer. Her presenterer vi noen av dem.

Issoleie